Dyskusja na temat prac IASB po 2011 roku

Finanse i gospodarka

Polska Izba Ubezpieczeń wspiera krajowy Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) w organizacji konferencji konsultacyjnej na temat agendy przyszłych prac Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

Polska Izba Ubezpieczeń wspiera krajowy Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) w organizacji konferencji konsultacyjnej na temat agendy przyszłych prac Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

Celem konferencji jest zebranie opinii, które pomogłyby IASB w określeniu agendy prac po 2011 r. oraz ustaleniu priorytetów, dotyczących prac nad zmienianymi lub nowymi standardami.

Konferencja będzie również okazją do bezpośredniego przekazania swoich uwag i opinii do IASB oraz EFRAG, w tym np.: dotyczących zbyt częstych zmian w standardach i potrzeby pewnej stabilizacji w tym obszarze, własnych doświadczeń związanych ze stosowaniem MSSF czy sugestii na temat dalszego kierunku rozwoju tych standardów.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2011 r. w godzinach 12.00 - 15.00 w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie (sala nr 4440A). Dla uczestników konferencji zapewnione będzie tłumaczenie na język angielski/polski. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: