Dystrybucja środków unijnych w latach 2014–2020

Relacje

Ponad 50 proc. nowych środków unijnych trafi do regionów. Zostaną one w dużej mierze dystrybuowane w formie zwrotnej. Ruszyła właśnie kampania informacyjna - "Czy i jak banki mogą zostać włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020". Jej twórcy adresują ją do banków, regulatorów regionalnych i lokalnych.

Jak zapowiadają regulatorzy unijni i krajowi nawet do 60 proc. środków nowej alokacji polityki spójności dla Polski trafi do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). To duża zmiana, bowiem do tej pory trafiało do nich 25 proc. Związek Banków Polskich uważa, że niezbędne są odpowiednie działania na rzecz optymalnego włączenia instytucji bankowych do nowego systemu dystrybucji i absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020. Większość obszarów inwestycyjnych, obsługiwanych dzisiaj przez banki, trafi właśnie do RPO.

Dotychczasowe doświadczenia środowiska bankowego wskazują, że w latach 2007-2013 nie w pełni wykorzystano potencjał banków. Instytucje te były dotychczas wręcz dyskryminowane. To dziwne, bowiem wszyscy zainteresowani uzyskaniem wsparcia niezwykle cenią sobie banki i pomoc, jaką im służą. Niezbędnym staje się zatem podjęcie działań edukujących, informujących i promocyjnych, skierowanych zarówno do regulatorów regionalnych, jak i beneficjentów, ale także i do lokalnego środowiska bankowego. Uwzględnia to rozpoczęta właśnie kampania informacyjna. W trakcie ogólnopolskich spotkań regionalnych, zainicjowanych przez Związek Banków Polskich, przedstawiciele wszystkich tych środowisk będą mogli wspólnie zastanowić się nad optymalnym wykorzystaniem sektora bankowego w nowym okresie finansowania unijnego (2014-2020), ale też ustalić sposoby jak najbardziej harmonijnej współpracy banków i beneficjentów.

130416.banki.region.04.550x

Piotr Matwiej Doradca Zarządu ZBP omówił wybrane aspekty szacowania ryzyka kredytowego

ZBP, we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadził specjalne badanie, poświęcone dotychczasowemu zaangażowaniu sektora bankowego w strategicznym dla naszego kraju procesie absorpcji środków unijnych. Jest to pierwsze w Europie tak kompleksowe opracowanie, poświęcone wyłącznie udziałowi banków komercyjnych i spółdzielczych w tym procesie. ZBP nie chodziło jednak tylko o ocenę dotychczasowego zaangażowania banków, przede wszystkim o dostarczenie wniosków i rekomendacji dla regulatorów centralnych i regionalnych oraz dla samego środowiska bankowego, które mogłyby być pomocne w przygotowaniu programów publicznych na lata 2014-2020.

130416.banki.region.03.550x

Kinga Kowalska z Departamentu  Rozwoju Funduszy Strukturalnych i Regionalnych z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła założenia RPO dla nowej perspektywy finansowej

Szczególną zachętą do podjęcia takiego wysiłku są deklaracje Komisji Europejskiej o istotnym zwiększeniu roli instrumentów zwrotnych w nowej gamie narzędzi wsparcia biznesu po 2013 r. W trakcie spotkań regionalnych Związek Banków Polskich nie tylko zaprezentuje raport końcowy z tego badania, ale też jego przedstawiciele wysłuchają opinii osób zainteresowanych zawartymi w nim wnioskami i rekomendacjami.

130416.banki.region.02.550x

Jędrzej Brand z CPBiI mówił o zaletach Rejestru Bankowego

– W latach 2007-2012, w ramach programów unijnych banki zaangażowały ponad 35 miliardów złotych, w tym na realizację polityki spójności udzieliły ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę ok. 20 miliardów złotych. W dużym uproszczeniu oznacza to, że co trzeci podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków polityki spójności skorzystał z finansowania bankowego. Już tylko ten argument zasadniczo przemawia za równoprawnym włączeniem naszego środowiska do systemu dystrybucji tych środków do gospodarki realnej – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w trakcie konferencji inaugurującej kampanię w Warszawie.

130416.banki.region.01.550x

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich analizował wnioski z raportu „Banki w procesie absorpcji środków unijnych 2014-2020” i wyzwania wynikające z alokacji strumieni finansowych w regionach

Wyjaśnijmy, że uczestnicy konferencji regionalnych będą mogli uzyskać informacje:

 • O stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.
 • O tym, jak banki dotychczas angażowały się w proces dystrybucji i absorpcji środków unijnych w Polsce.
 • O tym, jak włączyć banki w regionie do systemu dystrybucji środków RPO 2014-2020.

Dowiedzą się też, jaki jest wskaźnik bezpieczeństwa finansowego i potencjał klientów banków w ich regionie.

Spotkania w ramach kampanii informacyjnej odbędą się we wszystkich województwach:

 • 22 kwietnia w Lublinie w Hotelu Mercure
 • 26 kwietnia w Katowicach w Hotelu Angelo
 • 7 maja w Rzeszowie w IcamHouse
 • 8 maja w Krakowie w Hotelu Sympozjum
 • 13 maja w Bydgoszczy w CITY Hotelu
 • 14 maja w Olsztynie w Hotelu Wileńskim
 • 15 maja w Białymstoku w Hotelu Esperanto
 • 27 maja w Łodzi w Hotelu Novotel
 • 28 maja w Kielcach w Hotelu LaMar
 • 3 czerwca w Opolu w Hotelu Mercure
 • 11 czerwca w Szczecinie w Hotelu Novotel
 • 13 czerwca w Gdańsku w Hotelu Mercure
 • 25 czerwca w Zielonej Górze w Hotelu Ruben
 • 26 czerwca w Poznaniu w Hotelu Mercure
 • 28 czerwca we Wrocławiu w Hotelu Mercure.

Udostępnij artykuł: