Dywidendy banków komercyjnych: KNF przyjęła stanowisko

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2018 r.

Kolaż graficzny dotyczący giełdy
Pixabay.com

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2018 r.

#KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2018 r. #banki #dywidenda

"Rekomenduje się, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:- nie realizujące programu naprawczego;- pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 – masterskala ocena 1 lub 2);- wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;- posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%; - posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% wypracowanego w 2017 r. zysku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto rekomenduje się możliwość wypłaty do:- 75% wypracowanego w 2017 r. zysku przez banki spełniające zarówno wszystkie powyższe kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko,- 100% z wypracowanego w 2017 r. zysku przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria (w tym bufor zabezpieczający na docelowym poziomie) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (ST), podano dalej."Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe stopę dywidendy należy odpowiednio skorygować, zgodnie z poniższymi kryteriami: Kryterium 1 - bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:- banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 pkt proc.- banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.- banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc.Kryterium 2 - bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:- banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.- banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc.Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych" - czytamy dalej.

Według KNF należy podkreślić, iż bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich – w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy – jest każdorazowo zobowiązany do notyfikacji tego planu do KNF. O taką zgodę, która będzie podlegać indywidualnej ocenie, mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy."Komisja Nadzoru Finansowego planuje także przedstawić na początku 2018 r. wytyczne, którymi nadzór będzie się kierować kształtując politykę dywidendową w kolejnych okresach" - czytamy także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: