Dziś kontra jutro, czyli renta hipoteczna vs. odwrócona hipoteka – polemika

Finanse i gospodarka

Analizując różnice pomiędzy różnymi modelami hipoteki odwróconej, warto zwrócić uwagę na nieścisłości, które pojawiły się w opublikowanym artykule. Najistotniejsze błędne informacje zaprezentowane w materiale dotyczą kwestii zabezpieczeń i bezpieczeństwa renty hipotecznej oraz odwróconego kredytu hipotecznego.

Analizując różnice pomiędzy różnymi modelami hipoteki odwróconej, warto zwrócić uwagę na nieścisłości, które pojawiły się w opublikowanym artykule. Najistotniejsze błędne informacje zaprezentowane w materiale dotyczą kwestii zabezpieczeń i bezpieczeństwa renty hipotecznej oraz odwróconego kredytu hipotecznego.

Nieprawdziwym jest stwierdzenie, że odwrócony kredyt hipoteczny objęty będzie gwarancjami rządowymi lub gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W projekcie założeń do ustawy nie zostały przedstawione takie propozycje. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczą jedynie depozytów zgromadzonych w bankach, a tym samym nie obejmują one kredytów, więc nie może być mowy o obejmowaniu nimi odwróconego kredytu hipotecznego.

Konstrukcja prawna umowy o dożywocie, czyli umowy, w oparciu o którą wypłacana jest renta hipoteczna, zapewnia Seniorowi otrzymującemu tę rentę, że będzie on mógł korzystać z zamieszkiwanej nieruchomości do końca swojego życia. Jakiekolwiek trudności finansowe, w tym niewypłacalność świadczeniodawcy, nie wpływają na ochronę jego prawa do otrzymywania świadczenia i korzystania z mieszkania. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, który ma być zawierany na czas określony, kwestia zabezpieczenia prawa do mieszkania po okresie, na który została zawarta umowa, nie została uwzględniona.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kolejny błąd, który pojawił się w analizie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, umowa odwróconego kredytu hipotecznego ma być umową terminową, w ramach której okres wypłaty świadczenia ma zostać określony przez strony.

Odnośnie kryterium wiekowego umożliwiającego zawarcie umowy renty hipotecznej również pojawiła się nieścisłość, która jest wynikiem większej elastyczności oferty funduszy hipotecznych. Pomimo że fundusze w swojej komunikacji podają, że minimalny wiek skorzystania z usługi hipoteki odwróconej wynosi 65 lat, to w praktyce wiek ten jest bardzo często obniżany. Dla przykładu najmłodszy klient Funduszu Hipotecznego DOM w dniu zawierania umowy był w wieku 58 lat. Obniżanie wieku oraz dostosowanie warunków umowy do sytuacji każdego z klientów w przypadku funduszy hipotecznych jest możliwe w znacznie większej liczbie sytuacji niż w przypadku produktów bankowych. Należy pamiętać, że fundusze hipoteczne specjalizują się w oferowaniu hipoteki odwróconej i dlatego ich klienci mogą liczyć na większą elastyczność oraz lepsze dopasowanie produktu do potrzeb konkretnej osoby.

Z poważaniem,
Zespół Funduszu Hipotecznego DOM

Źródło: LTM Communications

Udostępnij artykuł: