Dział Wycen Nieruchomości – nowe zasady współpracy Centrum AMRON z rzeczoznawcami majątkowymi

Komentarze ekspertów

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 roku. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Współpraca pomiędzy Centrum AMRON a rzeczoznawcami możliwa jest w oparciu o dwa warianty:

  • wariant I reguluje zasady uczestnictwa w Systemie AMRON oraz współpracy w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki;
  • wariant II natomiast dodatkowo rozszerzony jest o zobowiązanie Uczestnika do odpłatnego pozyskiwania danych o transakcjach sprzedaży nieruchomości, które odbyły się nie później niż 12 miesięcy przed datą wprowadzenia do Systemu AMRON.

Pierwsza umowa została zawarta już 30 października 2013r., a do dnia dzisiejszego Centrum AMRON skupiło wokół siebie 107 rzeczoznawców majątkowych z całej Polski.

Aktualnie sieć rzeczoznawców współpracujących z Centrum AMRON obejmuje prawie całą Polskę. Jedynym województwem, w którym do tej pory nie udało nam się podpisać umowy z żadnym rzeczoznawcą, jest województwo podlaskie, co – mamy nadzieję – wkrótce się zmieni. Mapa poniżej przedstawia obszary, na których działają rzeczoznawcy majątkowi współpracujący z Centrum AMRON w ramach Działu Wycen Nieruchomości zarówno w I, jak i II wariancie.

140529.amron.01.550x

Drugi wariant współpracy, który daje możliwość odpłatnego zasilania bazy danych AMRON, spotkał się z dużym zainteresowaniem rzeczoznawców – ponad 60 % podpisanych do tej pory umów to właśnie umowy regulujące zasady współpracy w ramach II wariantu. Od momentu wdrożenia nowego projektu do dnia dzisiejszego rzeczoznawcy majątkowi wprowadzili do bazy danych AMRON łącznie prawie 9 tys. unikalnych, najnowszych (nie starszych niż 12 miesięcy) i bardzo szczegółowo opisanych rekordów dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości – opis transakcji i nieruchomości zgodny jest z zakresem informacji określonym w załączniku do Rekomendacji J. Zważywszy, że były to pierwsze miesiące współpracy, bardzo pozytywnie oceniamy ten wynik i liczymy na to, że liczba ta z kwartału na kwartał będzie rosła, dzięki czemu zwiększy się dostęp użytkowników Systemu AMRON do danych najnowszych, dotychczas najsłabiej reprezentowanych w bazie.

Na potrzeby II wariantu współpracy, Polska została podzielona na ponad 400 obszarów – w obrębie każdego z tych obszarów działa jeden rzeczoznawca, który umownie zobowiązany jest do systematycznego wprowadzania do bazy AMRON danych o transakcjach sprzedaży zarejestrowanych na tym obszarze.

140529.amron.02.550x

Rozpoczęliśmy już również współpracę z bankami w zakresie szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Pierwsze umowy z bankami zostały już podpisane, a zlecenia wykonania operatów szacunkowych przekazane rzeczoznawcom do realizacji.

Aktualnie Centrum AMRON jest w trakcie wykonywania operatów szacunkowych dla dwóch dużych banków, zlecenia wykonywane są etapowo i obejmują łącznie około 2,8 tys. operatów. Dodatkowo Dział Wycen Nieruchomości współpracuje również z bankami w zakresie wykonywania wycen związanych z bieżącą akcją kredytową. Prowadzone są również rozmowy z kolejnymi bankami, które wyraziły chęć współpracy w zakresie wykonywania przez Centrum AMRON wycen nieruchomości. Czekamy na finalizowanie kolejnych umów zarówno z bankami, jak i z nowymi rzeczoznawcami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, która dostępna jest na naszej stronie internetowej  oraz zapraszamy do współpracy wszystkich rzeczoznawców majątkowych oraz zainteresowane banki.

Aneta Szcześniewska
Specjalista ds. Relacji z Klientami
Koordynator Działu Wycen Nieruchomości

Udostępnij artykuł: