Działacze opozycji w PRL-u z minimalną emeryturą czy rentą dostaną wyrównanie

Mój plan emerytalny

Emeryt i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/uy2men

Rada Ministrów zdecydowała, że osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie, podało Centrum Informacyjne Rządu

Osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których #emerytura lub #renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie #emerytury

„Specjalne świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych – to główna zmiana wprowadzona do projektu ustawy przyjętego przez rząd. Dzięki niej osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz tego projekt przewiduje również inne udogodnienia, takie jak niższe ceny biletów komunikacji miejskiej i PKP” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Emerytury tysięcy osób wzrosną, prezydent podpisał nowelizację ustawy >>>

Jak podkreślono w materiale, w latach 1956-1989 Polacy, którzy walczyli z reżimem komunistycznym, byli poddawani licznym represjom i szykanom. Represje miały negatywny wpływ na ich sytuację materialną – nie tylko w okresie ich stosowania, ale również i dziś.

Komu będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie?

Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało wszystkim osobom, które mają potwierdzony status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2 400 zł. Obecnie żyje kilkanaście tysięcy osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził taki status. Z tego kilka tysięcy osób ma emeryturę poniżej 2 400 zł, podano także.

Ulgi na zakup biletów komunikacji miejskiej czy PKP

„Projekt ustawy przewiduje również ulgi na zakup biletów komunikacji miejskiej czy PKP. Osoby z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej zapłacą 50% mniej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Natomiast 51% ulga będzie przysługiwała na przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej” – czytamy dalej.

Z projektu ustawy wynika, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki.

Udostępnij artykuł: