Działania MEN na rzecz edukacji szkolnej sześciolatków

Samorząd

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Obowiązkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z tak kluczową reformą jaką jest obniżenie wieku szkolnego jest podejmowanie konkretnych działań zarówno w zakresie wspierania samorządów w dostosowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków oraz informowania rodziców o korzyściach wynikających z wczesnej edukacji szkolnej.

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Obowiązkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z tak kluczową reformą jaką jest obniżenie wieku szkolnego jest podejmowanie konkretnych działań zarówno w zakresie wspierania samorządów w dostosowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków oraz informowania rodziców o korzyściach wynikających z wczesnej edukacji szkolnej.

W zakresie wsparcia samorządów w przygotowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków w latach 2009-2012 w ramach:

  • części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009-2012, w związku ze szkolną edukacją dzieci sześcioletnich, organy prowadzące szkoły otrzymały prawie 1448 mln zł;
  • rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009-2011 na doposażenie nowych sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach podstawowych przekazano gminom 49 mln zł. Na remonty bieżące obiektów szkół podstawowych przekazano ponad 157 mln zł;
  • rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych iogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła w latach 2009 - 2011 wydatkowano około 244 mln. Prawie 88% szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne - specjalne miejsca służące do rekreacji i prowadzonej aktywnymi metodami edukacji uczniów klas I - III. Powstało również 2024 zewnętrznych placów zabaw;
  • projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych przeznaczono 150 milionów € (około 624 mln zł). Z tego projektu zakontraktowano już ponad 400 mln zł. Jego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych wprocesie indywidualizacji nauczania iwychowania uczniów klas I-III;
  • projektu systemowego Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi związanego z indywidualnym podejściem do potrzeb ucznia oraz zorganizowaniem dla niego odpowiedniego wsparcia na terenie szkoły co ma istotne znaczenie w związku z objęciem edukacją dzieci sześcioletnich wydano prawie 7,5 mln zł.

Podsumowując w związku z edukacją dzieci sześcioletnich łącznie z budżetu państwa do gmin przekazano 1 898 mln zł. Ponadto na wsparcie szkół ze środków unijnych przeznaczono około 631,5 mln zł.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: