Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, bez wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Samorząd

Od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 roku,  jednostki samorządu terytorialnego  zwolnione będą z obowiązku  15-proc.  wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 roku,  jednostki samorządu terytorialnego  zwolnione będą z obowiązku  15-proc.  wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Nowe zasady wprowadzamy po to, aby ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wdrażanie projektów, których celem jest ograniczanie wykluczenia cyfrowego. Będą one stosowane zarówno do już realizowanych projektów jak i wniosków, które zostaną złożone w naborach konkursowych od stycznia 2013 roku.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: