Dzięki 500 plus Polska na dzieci wydaje relatywnie więcej niż Francja

Gospodarka

Trwające od kilku tygodni we Francji protesty tzw żółtych kamizelek mogą świadczyć o tym, że rząd francuski przywiązuje zbyt małą wagę do spraw społecznych i redystrybucji dochodów przez budżet. Statystyki europejskie mówią jednak coś zupełnie innego.

Paryż

Trwające od kilku tygodni we Francji protesty tzw żółtych kamizelek mogą świadczyć o tym, że rząd francuski przywiązuje zbyt małą wagę do spraw społecznych i redystrybucji dochodów przez budżet. Statystyki europejskie mówią jednak coś zupełnie innego.

#WitoldGadomski: W Polsce między rokiem 2011, a 2016 wydatki na cele społeczne w relacji do #PKB wzrosły o 1,6 punktu procentowego, co było największym przyrostem w całej Unii @MRPiPS_GOV_PL @MiesiecznikBANK

Według opublikowanego właśnie raportu Eurostatu wydatki na opiekę społeczną we Francji wynoszą 34 % PKB i są najwyższe w Unii Europejskiej. Na dalszych miejscach są Finlandia i Dania – 32 %, Austria, Belgia, Włochy, Szwecja i Holandia – 30 %, Niemcy – 29 %.Polska, podobnie jak większość krajów Europy Środkowowschodniej (wyjątkiem jest Słowenia) ma relatywnie niskie wydatki na opiekę społeczną – nieco ponad 20 % PKB. Wyprzedzamy jednak pod tym względem wszystkie kraje naszego regionu, z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji.

11 tys euro na głowę rocznie

Francja, obok Niemiec, Austrii, Danii i Holandii ma największe wydatki na mieszkańca, przy uwzględnieniu siły nabywczej waluty – ok 11 tys. euro rocznie.Największą część wydatków na opiekę społeczną w Unii Europejskiej stanowią emerytury i zasiłki na dla osób starszych  – 45,6 %, na ochronę zdrowia, w tym renty inwalidzkie, przeznaczane jest 36,9 % wszystkich wydatków społecznych, na opiekę nad rodziną (m.in. zasiłki rodzinne) idzie 8,7 % wszystkich wydatków społecznych, na zasiłki dla bezrobotnych 4,7%.

Najwyższy udział wydatków socjalnych na osoby starsze (emerytury, zasiłki) mają Grecy (65 % wszystkich wydatków socjalnych). Na kolejnych miejscach są Portugalia i Włochy (58 %), Cypr i Polska (56 %).Najmniej na osoby starsze wydają Irlandczycy (34 % wszystkich wydatków socjalnych), Niemcy (39%), Luksemburczycy (40%), Estończycy i Brytyjczycy (42 %).Na ochronę zdrowia największy udział wydatków społecznych jest przeznaczany w Chorwacji (44%), Irlandii i Niemczech (43%), Holandii (42 %) i Estonii (41 %). W Polsce na ten cel przeznacza się 29,9 % wszystkich wydatków socjalnych, przy czym Eurostat nie podaje jaka część to wydatki na samą opiekę medyczną, a jaka na renty inwalidzkie.

Widać nasze 500 plus

Polska należy do krajów, które najwięcej wydają na opiekę nad dziećmi i rodziną. Ma to oczywisty związek z wprowadzeniem programu 500 +. Na ten cel przeznaczamy 12,8 % wszystkich wydatków socjalnych. Więcej jest tylko w Luksemburgu (15,4%). Francja, która jest uważana za kraj, prowadzący skuteczną politykę prorodzinną i demograficzną przeznacza na ten cel tylko 7,6 % wydatków społecznych.Inaczej wygląda to rzecz jasna w liczbach bezwzględnych. W Polsce na głowę mieszkańca wydatki na opiekę nad dziećmi i rodziną to 576 euro rocznie, we Francji 821 euro rocznie.Dane Eurostatu dotyczą 2016 roku. W Polsce między rokiem 2011, a 2016 wydatki na cele społeczne w relacji do PKB wzrosły o 1,6 punktu procentowego, co było największym przyrostem w całej Unii. W wielu krajach – np. w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii – wydatki socjalne w relacji do PKB w tym okresie spadły.
Udostępnij artykuł: