Dzięki informatyzacji skróci się czas trwania postępowań sądowo-administracyjnych

Firma

Informatyzacja postępowania sądowo-administracyjnego to proces konieczny i pożądany przez przedsiębiorców. Proces odchodzenia od tradycyjnej formy komunikacji na rzecz komunikacji elektronicznej niesie pozytywne efekty dla gospodarki.

Młotek sędziowski i waga
Fot. PIxabay.com

Informatyzacja postępowania sądowo-administracyjnego to proces konieczny i pożądany przez przedsiębiorców. Proces odchodzenia od tradycyjnej formy komunikacji na rzecz komunikacji elektronicznej niesie pozytywne efekty dla gospodarki.

#BBC liczy na skrócenie czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych dzięki nowelizacji ustawy

Sprawnie działające sądy to olbrzymie ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności istotne jest sprawne działanie sądów administracyjnych, które rozstrzygają spory między przedsiębiorcą, a organami państwa.Z punktu widzenia przedsiębiorcy wejście w życie zmian, jakie wprowadzają nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, powinno spowodować skrócenie czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych. Projekt ustawy odstępuje bowiem od dotychczasowej zasady, że pisma procesowe składa się wraz odpisami dla innych stron postępowania i likwiduje obowiązek wzajemnego doręczania pism przez profesjonalnych pełnomocników.

Po wejściu w życie ustawy akta sądowe będą prowadzone przede wszystkim w postaci elektronicznej, a pisma procesowe w postaci papierowej będą przekształcane w dokument elektroniczny. To z pewnością usprawni i przyspieszy postępowanie przed sądami administracyjnymi. Pomysłem, który także zasługuje na poparcie jest dostęp do wzorów pism, w tym wzorów skarg sądowo-administracyjnych opracowanych przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. To rozwiązanie będzie szczególne pomocne przedsiębiorcom, którzy z jakichś względów, nie korzystają z pomocy fachowego pełnomocnika.

Źródło: BCC

 
Udostępnij artykuł: