Dzień bez konfliktu w biznesie. Ministerstwo Gospodarki organizuje cykl imprez promocyjno-edukacyjnych dotyczących mediacji

Finanse i gospodarka

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zaplanowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Celem wydarzeń jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz wzrost ich świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora. A także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie.

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zaplanowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Celem wydarzeń jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz wzrost ich świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora. A także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie.

Wydarzenia z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbędą się 22, 28 i 29 października w Warszawie i będą to:

22.10.2015 „Lunch z mediacją” - spotkanie dla przedsiębiorców.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, Warszawa

28.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – konferencja prasowa
Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

29.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – seminarium, warsztaty i dyskusja z polskimi i zagranicznymi prelegentami
Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa

Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp@agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

Podczas „Dni bez konfliktu w biznesie” uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz korzyści wynikające ze stosowania mediacji,  dowiedzą się o najważniejszych ułatwieniach, jakie niesie nowa Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016. Będą mieli także okazję do szerszego zapoznania się z  informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu. Dzięki zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznają polskie i międzynarodowe standardy związane z rozwiązywaniem konfliktów poza sądem.

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są:

Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij artykuł: