Dzień Nauczyciela: ile zarabia się w polskich szkołach?

Finanse osobiste

Nauczyciel w szkole
Fot. stock.adobe.com/ yanlev

Stare polskie przekleństwo brzmi: Obyś cudze dzieci uczył i jest ono bliższe naszej rzeczywistości. Sprawdźmy zatem jak wynagradzane są osoby, które mają tak duży wpływ na edukację i kształtowanie dzieci.

Minimalne stawki płac zaczynają się od 1 877 PLN dla nauczycieli z dyplomem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, a kończą się stawką 3 317 PLN dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym #DzieńNauczyciela #nauczyciele #wynagrodzenia #płace

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli są ustalane przez ministra odpowiedzialnego za oświatę. Na wysokość zarobków wpływ ma stopień awansu zawodowego, a także poziom wykształcenia nauczyciela i przygotowanie do pracy z dziećmi. Minimalne stawki płac zaczynają się już od 1 877 PLN dla nauczycieli z dyplomem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, a kończą się stawką 3 317 PLN dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Tabela: Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak & Sedlak

W skład wynagrodzenia nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, zaliczamy dodatki i nagrody wyróżnione w Karcie nauczyciela:

 • dodatek za wysługę lat. Wypłacany miesięcznie po czwartym roku pracy w wysokości 1-20% wynagrodzenia zasadniczego.
 • dodatek za wyróżniającą pracę. Wypłacany nauczycielom dyplomowanym po 3 latach pracy w wysokości 16% kwoty bazowej.
 • dodatek motywacyjny. Jego kwota jest uzależniona od gminy, w której pracuje nauczyciel.
 • inne dodatki: funkcyjny i za warunki pracy.
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępstwa.
 • nagroda jubileuszowa. Po:

– 20 latach pracy nauczyciel otrzymuje 75% wynagrodzenia miesięcznego,

– 25 latach 100%,

– 30 latach 150%,

– 35 latach 200%,

– 40 latach 250%.

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne; 13-ta pensja.
 • nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 • dodatek za pracę na wsi. Przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w miastach do 5 000 mieszkańców w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 • zasiłek na zagospodarowanie. Wypłacany na wniosek nauczyciela w pierwszych dwóch latach pracy w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego.

Średnie zarobki nauczycieli

Karta nauczyciela określa średnie wynagrodzenia nauczycieli w postaci procenta kwoty bazowej, która jest ustalana na podstawie ustawy budżetowej. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku kwota bazowa wynosi 2 900,20 PLN, poprzednia była niższa o 147,28 PLN i wynosiła 2 752,92 PLN.

Tabela: Średnie wynagrodzenia nauczycieli po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku

Zarobki nauczycieli różnią się w zależności od poziomu edukacji placówki, w której pracują. Najniżej opłacani są nauczyciele przedszkolni, mediana ich płac wyniosła w 2016 roku 3 492 PLN. Z kolei zarobki nauczycieli akademickich są o około 61% wyższe. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń to 5 624 PLN.

Tabela: Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak & Sedlak

Zarobki nauczycieli wybranych przedmiotów na różnych poziomach edukacji

Najwyższe zarobki otrzymywali nauczyciele akademiccy, mediana ich płac wynosiła około 5 000 lub 6 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli asystenci nauczyciela przedszkolnego. Mediana ich zarobków to 2 309 PLN, co stanowi poniżej 40% zarobków nauczycieli akademickich.

Tabela: Wynagrodzenia nauczycieli wybranych przedmiotów w 2016 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak & Sedlak

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń >>>

Źródło: wynagrodzenia.pl

 

Udostępnij artykuł: