Dziś decyzja RPP. Co powie M.Belka?

Komentarze ekspertów

Dziś między 12.00 a 14.00 poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. O godz. 16.00 pojawi się komunikat i odbędzie konferencja prezesa Marka Belki. Więcej na ten temat niżej.

Dziś między 12.00 a 14.00 poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. O godz. 16.00 pojawi się komunikat i odbędzie konferencja prezesa Marka Belki. Więcej na ten temat niżej.

Strefa euro

Inflacja w Niemczech znów okazała się wyraźnie niższa od prognoz, co wzmacnia oczekiwania na silne luzowanie polityki pieniężnej przez EBC i stawia znak zapytania nad decyzjami polskiego banku centralnego. Wstępne dane pokazują, że inflacja CPI w maju wyniosła w Niemczech 0,9 proc., wobec oczekiwanego 1 proc., a inflacja HICP (metodologia Eurostatu) wyniosła 0,6 proc., wobec oczekiwanych 1,1 proc. Właściwie w prawie każdym miesiącu w tym roku inflacja była niższa od prognoz. Dzieje się tak pomimo wyraźnego ożywienia w niemieckiej gospodarce, co pokazuje, jak wyraźnie bezinflacyjny jest charakter obecnej fazy ożywienia. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, ceny energii na świecie są niskie. Po drugie, gospodarki wciąż mają sporo wolnych mocy wytwórczych (czyli ujemną lukę popytową), czyli firmy mogą zwiększać aktywność bez podnoszenia cen. Po trzecie, presja płacowa jest ograniczona. Inflacja w Niemczech ma zaś o tyle duże znaczenie dla Polski, że zjawiska inflacyjne mają częściowo charakter ponadnarodowy, a ponad to EBC może poprzez osłabianie euro eksportować trend dezinflacji. Jeżeli złoty będzie się w wyniku decyzji EBC umacniał, NBP stanie przed wyzwaniem.

140603.daily.01.400x395

Podsumowanie: Niska inflacja w Niemczech pokazuje, że nawet w warunkach wyraźnego ożywienia trudno o presję cenową.

Polska

Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiste jest, że stopy procentowe dziś się nie zmienią. Jednak kluczowe jest pytanie, czy prezes NBP i przewodniczący RPP Marek Belka da jakąś sugestię co do możliwości obniżenia stóp procentowych w Polsce? Nikt na rynku nie uważa, że obniżka stóp jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale wielu analityków twierdzi, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niebagatelne - rzędu 20-40 proc. Jeżeli spowolnienie gospodarki sygnalizowane przez indeks PMI okaże się czymś więcej niż tylko lekkim whanięciem, a jednocześnie inflacja spadnie latem poniżej zera, to obniżka stóp nie będzie scenariuszem fiction. I dlatego ważne jest, co o takiej możliwości myśli Belka. Mi się wydaje, że członkowie RPP na razie odrzucają taki scenariusz, a przynajmniej nie są gotowi o nim deliberować. Dlatego nie liczyłbym, że Belka wesprze dziś polskie obligacje.

140603.daily.02.400x395

Podsumowanie: Choć ryzyko obniżki stóp procentowych jest niebagatelne, to na razie RPP odrzuca tę opcję.

Rynek

Złoty był wczoraj bez zmian, obligacje zaś były nieco mocniejsze na krótkim końcu krzywej, co wynikało m.in. ze słabego odczytu PMI w Polsce. Rynek rozważa niewątpliwie możliwość cięcia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku (patrz niżej). Eurodolar zatrzymał się w okolicach 1,36 i dalej nie chce spadać, jakby obawiając się, że EBC może w czwartek negatywnie zaskoczyć, czyli podjąć bardzo ostrożne decyzje - np. brak obniżenia stopy depozytowej mógłby być dla euro pozytywny. Negatywna niespodzianka ze strony EBC mogłaby się również odbić negatywnie na złotym. Wygląda więc na to, że do czwartku rynek będzie raczej w stanie oczekiwania, bez generowania bardziej wyraźnych trendów. Pewnym impulsem do umocnienia złotego - choć raczej nie wykraczającego poza ramy wahań z ostatnich dni - mogłyby być sugestie Marka Belki (konferencja dziś o 16.00), że RPP nie myśli o obniżeniu stóp procentowych.

140603.daily.03.400x395

Podsumowanie: Złoty i euro oczekują na decyzje banków centralnych.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
FM Bank PBP S.A.

Udostępnij artykuł: