Dziś decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Komentarze ekspertów

Dziś w centrum uwagi decyzja RPP (więcej na kolejnej stronie). Ponadto, dzień z indeksami PMI dla usług. W strefie euro pojawią się one między 9.00 a 10.00, w USA o godz. 16.00 (indeks ISM, konsensus: 56,5). W USA istotna też będzie publikacja ADP o 14.15 o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w lutym (konsensus: 220 tys.).

Polska

Dziś decyzja i komunikat Rady Polityki Pieniężnej oraz konferencja prezesa NBP Marka Belki. Wszystkie trzy wydarzenia – decyzja, komunikat i konferencja – mają znaczenie dla rynku. Ze ścieżką stóp procentowych w najbliższych miesiącach wiąże się bowiem duża niepewność. Cięcie stóp procentowych dziś jest moim zdaniem przesądzone, ale prawdopodobieństwo ruchów o 25 lub pkt jest równe, nie wiadomo też, jak w komunikacie i na konferencji RPP odniesie się do swoich przyszłych decyzji. Za prowadzeniem łagodnej polityki pieniężnej przemawia głęboka deflacja oraz brak zagrożeń inflacyjnych w średnim okresie. Przypomnijmy, że NBP ma dwa cele – stabilność cen oraz wspieranie polityki gospodarczej rządu. Ten drugi cel jest podrzędny, ale w tym momencie, przy braku zagrożeń inflacyjnych, może mieć znaczenie. Za przejściem do neutralnej polityki pieniężnej przemawia zaś wysoka dynamika popytu wewnętrznego, solidny wzrost akcji kredytowej oraz silny spadek bezrobocia. Inflacja na przełomie 2016 i 2017 r. zacznie prawdopodobnie wracać do celu NBP, a zbytnia wahliwość stóp procentowych może być problemem sama w sobie. Myślę, że ten drugi zestaw argumentów może dziś przeważyć. Gdybym miał obstawiać konkretny rezultat posiedzenia, to powiedziałbym, że cięcie wyniesie 25 pkt a komunikat zostanie lekko zaostrzony.

 150304.daily.01.350x

Podsumowanie: Obniżka stóp procentowych dziś jest pewna. Jej skala może wynieść 25/50 pkt, ze wskazaniem na 25 pkt.

Dziś NBP pokaże wstępne wyniki projekcji inflacji, która jest ważnym dokumentem, bo ma duży wpływ na prognozy wielu ośrodków analitycznych, szczególnie zagranicznych. Pełne wyniki projekcji poznamy w przyszłym tygodniu, dziś tylko średnioroczne prognozy inflacji i PKB do 2017 r. Na decyzje RPP największy wpływ może mieć to, jak będzie wyglądać ścieżka inflacji w 2016 i 2017 r. (w tym roku wiadomo, że ścieżka będzie głęboko ujemna). Inflacja bazowa nie powinna ulec istotnym zmianom w 2016 r. w stosunku do poprzedniej projekcji (1,3 proc.), ale w 2017 r. powinna znacznie przyspieszyć ze względu na postępujący szybki spadek bezrobocia i przez to wzrost płac. Dlatego inflacja ogółem w 2017 r. powinna być już blisko środka celu NBP na poziomie 2,5 proc. Wzrost PKB powinien być w tej projekcji nieznacznie wyższy niż w poprzedniej. PKB w tym roku powinien być powyżej 3 proc. (w poprzedniej projekcji 3 proc.), a w 2016 i 2017 r. w okolicach 3,5 proc. Generalnie, nie powinna być “gołębia”. W krótkim okresie pokaże deflację, ale w średnim inflacja wróci do celu a PKB będzie solidny.

150304.daily.02.350x

Podsumowanie: Projekcja inflacji raczej nie dostarczy argumentów za znaczącym łagodzeniem polityki pieniężnej.

Rynek

Złoty był kolejny dzień słabszy. Skoro walka o przekroczenie 4,15 zł na EUR/PLN zakończyła się porażką, wielu inwestorów uznało pewnie, że czas na wyraźny ruch w drugą stronę. Kursem kieruje więc w tym momencie inercja, czynniki fundamentalne są w tyle. Dziś najważniejsza dla rynku walutowego i obligacyjnego będzie decyzja RPP. Jak piszę powyżej, z decyzją wiąże się duża niepewność. Zakładam jednak, że jej wydźwięk będzie lekko jastrzębi – obniżka wyniesie 25 pkt i komunikat wskaże na większą wstrzemięźliwość w łagodzeniu polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Ewentualnie obniżka może wynieść 50 pkt, ale komunikat zamknie drogę do obniżek w najbliższych miesiącach. Ogólny wydźwięk decyzji na koniec dnia może być więc lekko jastrzębi. 

150304.daily.03.400x

Podsumowanie: Złoty słabszy, kursem kieruje inercja. Dziś najważniejsza jest decyzja RPP.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
BIZ Bank 

Udostępnij artykuł: