Dzisiaj odbył się pogrzeb nestora polskiej bankowości Tadeusza Żywczaka

Wydarzenia

Dzisiaj odbył się pogrzeb współtwórcy Związku Banków Polskich Tadeusza Żywczaka. W imieniu środowiska bankowego podziękowania i słowa pożegnania wypowiedział Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Zarząd Centrum Prawa Bankowego i Informacji reprezentował wiceprezes Andrzej Wolski.

Dzisiaj odbył się pogrzeb współtwórcy Związku Banków Polskich Tadeusza Żywczaka. W imieniu środowiska bankowego podziękowania i słowa pożegnania wypowiedział Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Zarząd Centrum Prawa Bankowego i Informacji reprezentował wiceprezes Andrzej Wolski.

Tadeusz Żywczak był prekursorem bankowości komercyjnej ziemi szczecińskiej jako współzałożyciel, a w kolejnych latach Prezes Zarządu Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie.Od początku włączył się też aktywnie w proces tworzenia struktur przedstawicielskich środowiska jako współzałożyciel  Związku Banków Polskich, a w kolejnych latach: 1991-2000, – przez trzy kadencje – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZBP.W ramach prac izby uczestniczył  w tworzeniu krajowego systemu instytucji finansowych i szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój nowoczesnego systemu bankowego  i przedsiębiorczości w Polsce.W latach 1995-2001 reprezentował również środowisko jako przedstawiciel sektora bankowego w kolejnych kadencjach Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Współtworzył podstawy nowoczesnego systemu płatniczo – rozliczeniowego, przyczyniając się walnie do powołania Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Wniósł także znaczący wkład w budowę i rozwój  systemu gwarantowania depozytów.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: