Dzisiaj w centrum uwagi aukcja zamiany

Komentarze ekspertów

Środowa sesja przyniosła wyraźne umocnienie notowań na rynku stopy procentowej zarówno na krótkim jak i na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Kolejny dzień widać było, że rynek w większym stopniu zaczyna dostrzegać ryzyko dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednym z czynników, który wyraźnie wspierał te oczekiwania była aprecjacja złotego (EUR/PLN w okolice 4,08). Od ostatniego marcowego posiedzenia RPP stawki FRA spadły w terminach do 9x12 o 2-9 pb, a powyżej już o prawie 17-37 pb. Najdłuższe FRA21x24 jeszcze niedawno dyskontowały podwyżkę stóp procentowych o 25 pb w IV kw. 2016 r., podczas gdy w tej chwili sygnalizują stabilizację stóp w całym przyszłym roku. Ciekawą informacją dnia był spadek stawek FRA poniżej stopy referencyjnej po raz pierwszy od końca lutego, co pokazuje, że rynek zaczyna dyskontować prawie połowę cięcia o 25 pb stóp procentowych w Polsce.

Środowa sesja przyniosła wyraźne umocnienie notowań na rynku stopy procentowej zarówno na krótkim jak i na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Kolejny dzień widać było, że rynek w większym stopniu zaczyna dostrzegać ryzyko dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednym z czynników, który wyraźnie wspierał te oczekiwania była aprecjacja złotego (EUR/PLN w okolice 4,08). Od ostatniego marcowego posiedzenia RPP stawki FRA spadły w terminach do 9x12 o 2-9 pb, a powyżej już o prawie 17-37 pb. Najdłuższe FRA21x24 jeszcze niedawno dyskontowały podwyżkę stóp procentowych o 25 pb w IV kw. 2016 r., podczas gdy w tej chwili sygnalizują stabilizację stóp w całym przyszłym roku. Ciekawą informacją dnia był spadek stawek FRA poniżej stopy referencyjnej po raz pierwszy od końca lutego, co pokazuje, że rynek zaczyna dyskontować prawie połowę cięcia o 25 pb stóp procentowych w Polsce.

Na dłuższy koniec krzywej dochodowości pozytywny wpływ miała z kolei sytuacja na rynkach bazowych. Przez większą część dnia obserwowaliśmy spadki rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które w sektorze 10-letnim osiągnęły nawet poziom 1,84% (od momentu rozpoczęcia skupu przez EBC spadły już o prawie 35 pb). Poza wypowiedziami przedstawicieli Fed w środę dodatkowo pozytywny wpływ na wyceny papierów miała publikacja niższych od oczekiwań danych nt. zamówień na dobra trwałe w USA. Z kolei w Europie mimo kontynuacji QE rentowności utrzymały się w środę na stabilnych poziomach, chociaż przeważały niewielkie ich spadki. Niewykluczone, że skalę umocnienia notowań obligacji ograniczała publikacja w Niemczech indeksu Ifo, który okazał się lepszy od oczekiwań rynkowych.

Podczas czwartkowej sesji odbędzie się aukcja zamiany, na której MF będzie odkupowało papiery PS0415, OK0715 i DS1015 (łącznie w obrocie pozostają papiery za 53 mld PLN). Zgodnie z wtorkowym komunikatem oferowane będą obligacje serii WZ0120 i PS0420. Nie spodziewamy się dużych trudności ze sprzedażą obligacji. Na ostatnich czterech aukcjach zamiany średnia wartość emisji wynosiła 4,7 mld PLN. Naszym zdaniem wartość podaży w marcu będzie porównywalna (a emisja rozłoży się równomiernie na papiery PS i WZ).

150326.pko.proc.01.300x150326.pko.proc.02.300x150326.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: