e-Administracja dla Biznesu

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Konferencja organizowana jest we współpracy: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14 i 15 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Konferencja organizowana jest we współpracy: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupi przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to, jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyć będą dyskusje i miasteczko konferencyjne.

Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych instytucjom publicznym i przedsiębiorcom. Pierwszego dnia odbędą się wystąpienia m.in. na temat zbliżającego się obowiązku akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE, optymalnych modeli biznesowych dla e-usług, porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje jak budować dobre dokumenty elektroniczne i jak je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane będą dostępne usługi elektroniczne, w tym m.in. nowy ePUAP oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Drugi dzień zostanie poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji publicznych, oraz przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prawnicy.

Więcej na stronie: https://www.konferencja-eab.pl/

Targi objęte patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: