E-BTE i inne narzędzia informatyzacji postępowań sądowych – IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami KPF

Finanse i gospodarka

W drugim dniu organizowanego przez KPF IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (21 listopada 2013 r. Hotel Marriott w Warszawie), zaplanowano niezwykle ważną, aktualną dyskusję na temat informatyzacji postępowań sądowych, w szczególności o E-BTE.

Sektor finansowy, w szczególności bankowy i zarządzania wierzytelnościami jest dziś niezwykle zainteresowany narzędziami informatycznymi, które mogą realnie przyspieszyć nadanie klauzuli wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny, a jednocześnie zmniejszyć koszty administrowania należnościami. Organizatorzy zadbali o udział w Kongresie znakomitych ekspertów. W tą tematykę, od strony teoretycznej przepisów prawnych, wprowadzi Pani Monika Biała, Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków, jedna z twórców koncepcji E-BTE. Natomiast z punktu widzenia praktycznego wykorzystania, nową instytucję przedstawi Radca Prawny Pan Maciej Panfil z Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy. To właśnie Kancelaria Prawnicza Macieja Panfila wzięła udział w testowaniu pilotażowej platformy E-BTE.

Panel dyskusyjny, oprócz E-BTE będzie obejmował dyskusję nad innymi narzędziami informatycznymi, usprawniającymi proces dochodzenia należności, w tym e-protokół, e-doręczenia, elektroniczne biuro podawcze. Inicjatywy, zarówno zrealizowane jak i planowane, w zakresie informatyzacji postępowań sądowych przybliży Pan Grzegorz Karaś – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poza wymienionymi prelegentami, w Sesji wezmą udział Pani Urszula Rybszleger – Dyrektor Departamentu Prawnego BEST S.A., Pani Olga Krzeska – Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej Ultimo S.A. oraz Pan Maksym Wójcik, Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej Santander Consumer Bank S.A.

Sesja została zaprojektowana w ten sposób, by połączyć rozważania teoretyczne z bardzo praktycznymi, operacyjnymi kwestiami związanymi z koniecznością wdrożenia proponowanych zmian. Chcemy poznać opinie ekspertów, co do możliwego wpływu nowych instytucji informatycznych na proces dochodzenia należności. Poprzez obecność w panelu znakomitych prelegentów, zarówno ze strony ustawodawcy, jak i osób zarządzających procesami dochodzenia należności, chcemy poznać i ocenić zmiany legislacyjne zmierzające ku efektywniejszemu zarządzaniu wierzytelnościami – podkreślił Marcin Czugan, Radca Prawny KPF, moderator Sesji.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie Państwa zaprasza do udziału w IV Kongresie Zarządzania Wierzytelnościami. Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.

Źródło: Zespół KPF

Udostępnij artykuł: