e-point SA wygrywa przetarg dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wchodzi w sektor publiczny

Z rynku

e-point SA rozbuduje dla UKE system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Projekt jest wynikiem przetargu, ogłoszonego w kwietniu 2020 roku, informuje w komunikacie Spółka.

nowe technologie, telekomunikacja
Fot. stock.adobe.com /Péter Mács

e-point SA rozbuduje dla UKE system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Projekt jest wynikiem przetargu, ogłoszonego w kwietniu 2020 roku, informuje w komunikacie Spółka.

#MarekSzulc: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w jednostkach administracji publicznej ma ogromny wpływ na sposób, w jaki wykonują one swoje zadania oraz komunikują się z odbiorcami #eAdministracja #ePaństwo #Cyfryzacja #5G #Telekomunikacja #PIT @epointsa @UKE_GOV_PL

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) został stworzony na potrzeby  operatorów sieci, aby zapewnić im dostęp do informacji o:

‒ procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;

‒ istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej;

‒ obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dostępu do PIT operatorzy sieci mogą sprawdzić przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, co ułatwia im podejmowanie decyzji biznesowych np. dotyczących dzierżawy elementów istniejących sieci lub kanałów technologicznych.

Dodatkowo Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji umożliwia przekazywanie przez operatorów sieci, w tym jednostki samorządu terytorialnego, informacji o posiadanych przez nich sieciach lub kanałach technologicznych. Informacje te udostępniane są innym operatorom sieci, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

Istotą wprowadzanych modyfikacji jest rozbudowa Systemu o nowe funkcjonalności, w tym umożliwiające gromadzenie i prezentowanie nie tylko dotychczas zebranych danych, ale także danych przekazywanych w ramach inwentaryzacji prowadzonej corocznie przez Prezesa UKE (obecnie za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej).

Czytaj także: Technologia 5G: czy UKE uruchomi aukcję pasma 3,6 GHz w 2020 roku?

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci

Podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym projektem jest procedowana nowelizacja art. 29 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci. Zmieniony zostanie w niej zakres inwentaryzacji, wprowadzone zostanie też raportowanie fizycznych przebiegów sieci telekomunikacyjnych oraz przekazywanie danych dwa razy w roku, dlatego też system PIT zostanie rozbudowany o nowe funkcje.

Wśród korzyści dla użytkowników można wyróżnić:

‒ bezpośredni dostęp do danych wprowadzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,

‒ szybki i łatwy dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do danych niezbędnych do budowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych,

‒ jeden system służący realizacji większości obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UKE, podniesienie jakości e-usług oferowanych przez administrację publiczną poprzez budowę nowych funkcji umożliwiających przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przekazywanie danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej w terminach i zakresie zgodnym z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Czytaj także: Poszukiwani specjaliści od obsługi centrów danych

Zakres umowy z UKE

Umowa między podmiotami została podpisana na początku sierpnia 2020 r. Jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2024 roku i obejmuje pełny proces tworzenia oprogramowania.

Od analizy i projektowania, poprzez wytworzenie i przetestowanie systemu, szkolenia dla użytkowników i administratorów aż po wdrożenie i konfigurację systemu oraz przygotowanie dokumentacji użytkowej. Ostatni etap przewiduje świadczenie usług gwarancji i rozwoju.

Efektem prac ma być działający, rozbudowany o nowe funkcjonalności, system Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji.

System PIT zostanie rozbudowany m.in. w zakresie:

‒ e-usługi umożliwiającej zgłaszanie popytu na usługi;

‒ e-usługi umożliwiającej identyfikację usług dostępnych pod wybranym adresem;

‒ dedykowanej wtyczki QGIS;

‒ modułu integracji z publicznymi rejestrami państwowymi prowadzonymi przez GUS, GUNB i GUGiK oraz innymi wskazanymi w ofercie;

‒ modułu do analizowania procesu raportowego Użytkowników zewnętrznych;

‒ modułu raportowego;

‒ modułu kontroli: Baza podmiotów zobligowanych do przekazania danych;

‒ ogólnodostępnego portalu informacyjnego, zgodnego z RWD o informację dotyczącą inwentaryzacji, planów inwestycyjnych, jakości usług, oferty hurtowej i informacji dotyczącej obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu Sieci POPC; zawierającego instrukcję użytkowania Rozbudowanego Systemu w części pomocy.

Grupa e-point SA wchodzi w sektor publiczny

W czerwcu 2019 roku, grupa e-point SA rozpoczęła działalność w sektorze publicznym powołując spółkę e-point Polska, którą tworzą eksperci związani od wielu lat z administracją publiczną. Jej celem jest dostarczanie rozwiązań z obszaru informacji geoprzestrzennej dla administracji publicznej.

‒ Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w jednostkach administracji publicznej ma ogromny wpływ na sposób, w jaki wykonują one swoje zadania oraz komunikują się z odbiorcami. Możliwość tworzenia narzędzi, które służą społeczeństwu napędza nas do działania ‒ dodaje Marek Szulc, CEO e-point Polska.

Czytaj także: Czy zwiększony ruch w Internecie to problem dla centrów danych?

Źródło: e-point SA
Udostępnij artykuł: