EBC: banki wycofują się z kredytowania firm i gospodarstw domowych

Firma / Gospodarka

Jak pokazało badanie Europejskiego Banku Centralnego, banki wycofują się z udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Ankieta EBC dotycząca kredytów bankowych (BLS) jest skierowana do wyższych urzędników bankowych.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Jak pokazało badanie Europejskiego Banku Centralnego, banki wycofują się z udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Ankieta EBC dotycząca kredytów bankowych (BLS) jest skierowana do wyższych urzędników bankowych.

Badania były przeprowadzone na reprezentatywnej próbie banków strefy euro. Przebadano 143 banki reprezentujące wszystkie kraje strefy euro.

Ożywienie nie nastąpi prędko

Głównym celem BLS jest poszerzenie wiedzy Eurosystemu na temat warunków udzielania kredytów bankowych.

Z badań wynika, że banki, przygotowują się na wzrost złych kredytów ze względu na skutki gospodarcze pandemii.

Banki zasygnalizowały zaostrzenie kryteriów kredytowych zarówno dla kredytów dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw

Banki  poinformowały EBC, że w IV kwartale spodziewają się dalszego zaostrzenia standardów kredytowych dla przedsiębiorstw, ze względu na obawy, że ożywienie nie nastąpi prędko, a także niepewność co do dalszego wsparcia fiskalnego.

Zaostrzone kryteria kredytowe

Banki zasygnalizowały zaostrzenie kryteriów kredytowych zarówno dla kredytów dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw.

Wskazały również, że ich kryteria kredytowe zaostrzyły się zarówno dla kredytów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Kredyty zagrożone w bankach strefy euro mogą osiągnąć 1,4 bln euro

W III kwartale 2020 roku najbardziej drastyczne zaostrzenie kryteriów kredytowych i największy spadek popytu na kredyty wśród czterech największych gospodarek strefy euro zanotowały banki hiszpańskie, a następnie francuskie i włoskie.

Hiszpania najbardziej także ucierpiała z powodu rozprzestrzeniania się wirusa.

Potrzebny bank na złe długi

Europejski Bank Centralny szacuje, że w pesymistycznym, ale prawdopodobnym scenariuszu kredyty zagrożone w bankach strefy euro mogą osiągnąć 1,4 bln euro, czyli znacznie powyżej poziomu kryzysu finansowego z 2008 r i kryzysu zadłużenia kilku krajów strefy euro w 2011 r.

Oznaczać to będzie prawie trzykrotny wzrost zagrożonych kredytów w stosunku do obecnego poziomu.

EBC i inne banki centralne utrzymują bliskie zeru stopy procentowe, by ułatwić firmom spłaty kredytów

Szef nadzoru EBC Andrea Enria, napisał w „Financial Times”, że perspektywy makroekonomiczne są niepewne i nie możemy wykluczyć słabego ożywienia przy znacznym narastaniu złych kredytów.

Enria wezwał Unię Europejską do rozważenia możliwości utworzenia spółki zarządzającej aktywami  lub złego banku - w celu pochłonięcia znacznej części spodziewanego wzrostu kredytów zagrożonych.  

„Doświadczenie pokazuje, że gdy po poprzednich kryzysach korzystano z firm zarządzających aktywami, bilanse banków były rozliczane szybciej i skuteczniej przywracano zdolność banków do udzielania kredytów” – napisał Enria.

Rządy europejskie zagwarantowały przedsiębiorstwom, borykającym się z kłopotami kredyty warte setki miliardów euro, a EBC i inne banki centralne utrzymują bliskie zeru stopy procentowe, by  ułatwić firmom spłaty kredytów.

Jednak popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw strefy euro spadł w trzecim kwartale, co według EBC wynika ze spadku zapotrzebowania na płynność w nagłych wypadkach.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: