EBC nie zaskoczył utrzymując parametry polityki pieniężnej bez zmian

Komentarze ekspertów

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji widać było dalszą presję na sprzedaż papierów skarbowych. W efekcie wyceny, jakie zostały ustalone na aukcji obligacji, były niższe od tych z końca środowego handlu.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji widać było dalszą presję na sprzedaż papierów skarbowych. W efekcie wyceny, jakie zostały ustalone na aukcji obligacji, były niższe od tych z końca środowego handlu.

Ministerstwo Finansów oferowało papiery WZ0124, DS0725 i WS0428 za 2-4 mld PLN. Ostatecznie resort finansów uplasował papiery za 4,50 mld PLN przy popycie wynoszącym 5,84 mld PLN. Na aukcji MF ustaliło rentowności DS0725 na 2,669%, WS0428 na 2,778%, a cenę WZ0124 na 98,05 PLN. Z punktu widzenia średnioterminowej perspektywy aukcja powinna mieć neutralny wpływ na rynek. Do przyszłotygodniowej publikacji danych makroekonomicznych (CPI i wstępne PKB za III kw.) spodziewamy się stabilizacji rentowności na poziomach zbliżonych do obecnych (z tendencją do ich spadku). Warto też zwrócić uwagę, że rynek dyskontuje teraz spadek stóp procentowych NBP w perspektywie najbliższego półrocza o 50 pb wobec 75 pb przed posiedzeniem.

W czwartek EBC nie zaskoczył inwestorów i pozostawił parametry polityki pieniężnej bez zmian. Tak jak zakładaliśmy, podczas posiedzenia dużo uwagi poświęcono wdrażanym niestandardowym instrumentom wsparcia monetarnego, chociaż nie pojawiło się zbyt wiele nowych akcentów. Najistotniejsza była część wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego, w której zasygnalizował, że rozpoczęte zostały prace mające na celu przygotowanie się do wdrożenia kolejnych programów. Ta krótka informacja miała wyraźny wpływ na notowania rynkowe. Generalnie sygnalizacja dalszych działań ze strony EBC wsparła przede wszystkim wyceny obligacji skarbowych państw peryferyjnych (oczekiwany spadek ryzyka systemowego), wyraźnie osłabiło się również euro (w pierwszej reakcji osłabiły się również obligacje państw strefy euro, uważane za najbezpieczniejsze). Tak jak zaznaczaliśmy w ostatnich raportach, implementacja kolejnych działań przez bank centralny nie przynosi póki co widocznych korzyści. Po wrześniowej operacji TLTRO bilans EBC skokowo wzrósł. Od tego momentu jednak nie obserwujemy właściwie żadnych zmian, co jest spowodowane z jednej strony niewielką skalą skupu aktywów, a z drugiej strony wysokimi spłatami 3-letnich pożyczek w ramach LTRO. EBC ma teraz miesiąc do kolejnego posiedzenia, na którym pozna najnowszą projekcję inflacji i PKB. W tym czasie będzie też mógł ocenić wpływ podjętych działań. W związku z niską ich skutecznością należy liczyć się z rozwojem ekspansji monetarnej w grudniu, najpierw w oparciu o rozszerzenie zakresu aktywów objętych skupem (m.in. o kolejne aktywa nie skarbowe, w tym obligacje korporacyjne). Z punktu widzenia rynku oznaczać to powinno wsparcie dla wycen obligacji skarbowych w strefie euro, ale i polskich papierów na całej długości krzywej.

141107.ryn.proc.01.300x141107.ryn.proc.02.300x141107.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: