EBC: nowa strategia polityki pieniężnej

Gospodarka

BC ogłosił zmianę celu inflacyjnego na symetryczny 2-proc. w średnim okresie, w ramach przeglądu strategicznego celów i narzędzi – podano w czwartek w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

BC ogłosił zmianę celu inflacyjnego na symetryczny 2-proc. w średnim okresie, w ramach przeglądu strategicznego celów i narzędzi – podano w czwartek w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego.

„Rada Prezesów uważa, że stabilność cen najlepiej utrzymać dążąc do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Cel ten jest symetryczny, co oznacza, że ujemne i dodatnie odchylenia inflacji od celu są równie niepożądane. Kiedy gospodarka działa w pobliżu dolnej granicy nominalnych stóp procentowych, wymaga to szczególnie zdecydowanych lub trwałych działań w ramach polityki pieniężnej, aby uniknąć utrwalenia negatywnych odchyleń od celu inflacyjnego. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – napisano w komunikacie EBC.

Czytaj także: EBC będzie mocniej chronić gotówkę >>>

Z przyjemnością ogłaszam, że Rada Prezesów EBC zatwierdziła wczoraj nową strategię polityki pieniężnej.

"Przyjmując za pewnik podstawowy mandat EBC, jakim jest stabilność cen, przegląd pozwolił nam zakwestionować nasze myślenie, nawiązać kontakt z wieloma zainteresowanymi stronami, zastanowić się, przedyskutować i dojść do porozumienia w sprawie dostosowania naszej strategii. Nowa strategia to mocny fundament, który będzie nas kierować w prowadzeniu polityki pieniężnej w nadchodzących latach” – powiedziała Christine Lagarde, prezes EBC.

Następny przegląd strategiczny w 2025 r.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 lipca. Wtedy też nowa strategia zostanie wdrożona. Następny przegląd strategiczny ma mieć miejsce w 2025 r.

"Rada Prezesów potwierdziła, że zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) pozostaje odpowiednią miarą oceny stabilności cen" - podano.

Rada Prezesów uznała, że zmiany klimatyczne mają głęboki wpływ na stabilność cen, i w związku z tym zobowiązała się do opracowania ambitnego planu działania związanego z klimatem.

W komunikacie podano, że w czwartek zostaną opublikowane dodatkowe informacje związane z kwestią zmian klimatu.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro umacnia o 0,38 proc. wobec dolara do 1,1844. Rentowność 10-letnich bundów spada o 4 pb do -0,33 proc.

Podczas posiedzenia EBC 10 czerwca Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe i podtrzymała wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i zwiększone tempo skupu aktywów w najbliższym kwartale. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: