Stopy procentowe w Europie bez zmian przy rekordowych oczekiwaniach inflacyjnych

Gospodarka

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

EBC
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.

- napisano w komunikacie.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian, skup aktywów w umiarkowanie niższym tempie; co z inflacją?

Europejski Bank Centralny podał, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

„Rada Prezesów nadal uważa, że można utrzymać korzystne warunki finansowania przy tempie zakupów netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) nieco niższym niż w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku” – podano w komunikacie.

"Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca" - dodano.

EBC: inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie

EBC prognozuje, że inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie.

„Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji i trwale do końca horyzontu projekcji i ocenia, że odnotowany postęp inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby odpowiadać stabilizacji inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – podano w komunikacie.

EBC podtrzymał elastyczny charakter oraz reinwestycje spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych w ramach PEPP.

"Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów elastycznie, zgodnie z warunkami rynkowymi i mając na celu niedopuszczenie do zaostrzenia warunków finansowania (…). Ponadto elastyczność zakupów w czasie w różnych klasach aktywów i między jurysdykcjami będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej" - napisano w oświadczeniu.

"Rada Prezesów będzie nadal reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie portfel PEPP będzie zarządzany w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w stanowisko w zakresie polityki pieniężnej" - dodano.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP

"Zakupy netto w ramach aplikacji będą kontynuowane w miesięcznym tempie 20 mld euro. Rada Prezesów nadal oczekuje, że miesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą trwać tak długo, jak jest to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego wpływu jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - napisano w komunikacie.

"Rada Prezesów zamierza również nadal reinwestować, w całości, spłaty kwoty głównej zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie konieczne utrzymanie korzystnych warunków płynnościowych i znacznej akomodacji monetarnej" - dodano.

EBC pozostawił też bez zmian warunki udzielania pożyczek w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,05 proc. wobec dolara do 1,1610. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb do -0,15 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15 grudnia. Po posiedzeniu przedstawione będą najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne. 

Christine Lagarde: presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r.

Presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r. - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

W krótkim okresie przewidujemy wzrost inflacji, ale potem spodziewamy się jej spadku w 2022 r.

- powiedziała Lagarde.

"W tym roku presja inflacyjna nadal będzie rosnąć. Podczas, gdy obecny cykl wzrostu inflacji będzie trwał dłużej niż pierwotnie zakładano, oczekujemy spadku inflacji w 2022 r." - dodała.

W ocenie prezes EBC, gospodarka strefy euro zanotowała silny wzrost w III kw. 

"Bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w eurolandzie zasadniczo zrównoważony"

Czynniki ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro pozostają zasadniczo zrównoważone - powiedziała także Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

"Odbicie w gospodarce nadal zależy od przebiegu pandemii i dalszych postępów w zakresie szczepień. Bilans ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegamy jako ogólnie zrównoważony. W najbliższej perspektywie głównymi zagrożeniami dla tempa ożywienia i perspektyw inflacji są wąskie gardła w łańcuchach dostaw i rosnące ceny energii. Jeżeli niedobory po stronie dostaw i wyższe ceny energii utrzymają się dłużej, mogą spowolnić ożywienie" - powiedziała Lagarde. 

"Warunki do startu cyklu podwyżek stóp procentowych nie są spełnione"

Warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione - powiedziała prezes EBC.

"Nasza analiza z pewnością nie potwierdza spełnienia warunków z naszego forward guidance, które uzasadniałoby rozważanie startu cyklu podwyżek stóp proc., co nie jest zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynków. Nie spodziewamy się spełnienia tych warunków w najbliższej przyszłości" - powiedziała Lagarde.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce:

Zgodnie z przewidywaniami, Europejski Bank Centralny nie podniósł dziś stóp procentowych. Inflacja w strefie euro we wrześniu wyniosła 3,4 proc. r/r, wstępne dane za październik poznamy jutro – rynki spodziewają się wzrostu do 3,7 proc. EBC cały czas uważa, że wzrost cen ma charakter tymczasowy. Rynki są jednak odmiennego zdania i nie spodziewają się znaczącego ich spadku w najbliższym czasie. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wyrażone w postaci notowań 5-letnich stawek swap dla strefy euro wynoszą obecnie 2,1 proc., czyli powyżej 2 proc. celu inflacyjnego EBC. Jest to też najwyższy poziom notowań od 2014 roku. Zmian w zakresie polityki EBC możemy się spodziewać za miesiąc, kiedy zostanie przedstawiona nowa prognoza dotycząca inflacji. Wtedy też mogą zostać zapowiedziane przez EBC zmiany w programie skupu aktywów.

Źródło: PAP BIZNES, eToro
Udostępnij artykuł: