EBC pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian

Gospodarka

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Rada Prezesów #EBC pozostawiła bez zmian podstawowe #StopyProcentowe, EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów #PEPP na poziomie 1,35 bln euro

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie.

EBC podtrzymuje program skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro

Rada postanowiła także, żeby kontynuować zakupy w ramach programu nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) z pulą w wysokości 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP ma trwać co najmniej do końca czerwca 2021 r. albo do czasu, w którym uzna, że pandemia się zakończyła.

Do końca roku będą ponadto kontynuowane zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro, podano także w komunikacie.

Czytaj także: EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian i obniżył prognozę gospodarczą dla strefy euro >>>

"Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane - w całości - jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Lagarde: znaczny bodziec w polityce monetarnej jest nadal niezbędny

Znaczny bodziec w zakresie polityki monetarnej jest nadal konieczny w celu podtrzymania wzrostu PKB i stabilności cen - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku. Lagarde dodała, że bilans ryzyka nadal jest przechylony w kierunku przewagi czynników negatywnych.

"Znaczny bodziec monetarny jest nadal niezbędny, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze i (...) dla konwergencji inflacji do poziomów, które są poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie potwierdzić nasze bardzo akomodacyjne stanowisko w polityce pieniężnej" - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

"Zgodnie ze swoim mandatem Rada Prezesów jest zdeterminowana, aby zapewnić niezbędny stopień akomodacji monetarnej i sprawnej transmisji polityki monetarnej między sektorami i krajami. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zestaw środków, podjętych w celu wsparcia gospodarki podczas jej stopniowego otwierania, dla zapewnienia stabilności cen w średnim okresie. (...) Podjęte przez Radę Prezesów środki wraz ze środkami przyjętymi przez rządy krajowe i instytucje europejskie będą nadal wspierać dostęp do finansowania, w tym dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii" - dodała.

Lagarde podkreśliła, że bilans ryzyka nadal jest przechylony w kierunku przewagi czynników negatywnych.

"Zakres recesji i późniejszego ożywienia będzie zależał przede wszystkim od czasu trwania i skuteczności środków powstrzymywania rozprzestrzeniania się Covid-19, powodzenia polityki mającej na celu złagodzenie niekorzystnego wpływu restrykcji na dochody firm i zatrudnienie. Ogólnie Rada Prezesów ocenia, że bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro pozostaje zwrócony w kierunku przewagi czynników o charakterze negatywnym" - poinformowała prezes EBC.

"Jednocześnie faktyczne i oczekiwane straty miejsc pracy i dochodów oraz wyjątkowo podwyższona niepewność co do rozwoju pandemii i perspektyw gospodarczych nadal mają wpływ na wydatki konsumenckie i inwestycje przedsiębiorstw. Inflacja zasadnicza jest obniżana przez niższe ceny energii, a presja cenowa powinna pozostać bardzo słaba ze względu na gwałtowny spadek realnego wzrostu PKB i związany z nim znaczny wzrost zastoju gospodarczego. (...) Poziom aktywności gosp. pozostaje znacznie poniżej poziomów panujących przed pandemią koronawirusa, a perspektywy dla wzrostu PKB pozostają wysoce niepewne" - dodała.

"Inflacja pozostanie przytłumiona"

Prezes EBC powiedziała, że inflacja pozostanie przytłumiona w perspektywie średniookresowej.

"Według wstępnych szacunków Eurostatu inflacja HICP w strefie euro wzrosła rdr w czerwcu do 0,3 proc. z 0,1 proc. w maju, głównie w wyniku mniejszego spadku cen energii. Biorąc pod uwagę aktualne i przyszłe ceny ropy naftowej oraz czasową obniżkę niemieckiej stawki VAT, inflacja zasadnicza prawdopodobnie ponownie spadnie w nadchodzących miesiącach, a następnie wzrośnie na początku 2021 r." - przewodnicząca Rady Prezesów.

"W średnim okresie słabszy popyt spowoduje presję na spadek inflacji, która będzie tylko częściowo kompensowana presją na wzrost związaną z ograniczeniami podaży. Rynkowe wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych nadal rosły w porównaniu z historycznymi minimami osiągniętymi w połowie marca, ale ogólnie pozostają na niskim poziomie" - dodała.

Prezes EBC podała, że EBC zamierza wykorzystać pełną wielkość programu skupu aktywów PEPP w wysokości 1,35 bln euro.

"Jeśli nie pojawią się znaczne pozytywne zaskoczenia dotyczące tempa odbicia w gospodarce, których na tę chwilę nie przewidujemy, naszym podstawowym scenariuszem jest wykorzystanie pełnego zakresu środków z programu skupu aktywów PEPP" - powiedziała Lagarde.

"Jeśli pojawią się bardzo pozytywne niespodzianki, wtedy zastanowimy się nad tym, ale na tę chwile tego nie rozważamy" - dodała.

Przewodnicząca Rady Prezesów powtórzyła, że EBC jest gotowy w razie konieczności odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty.

"W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Rada Prezesów jest w pełni zaangażowana w podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w ramach swojego mandatu, aby wspierać wszystkich obywateli strefy euro w tym niezwykle trudnym okresie" - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

"W związku z tym Rada Prezesów jest nadal gotowa do odpowiedniego dostosowania wszystkich swoich instrumentów, aby zapewnić trwały ruch inflacji w kierunku wyznaczonego celu, zgodnie z jej przywiązaniem do symetrii" - dodała.

Unijny fundusz odbudowy w wysokości 750 mld euro

Lagarde oceniła, że unijny fundusz odbudowy w wysokości 750 mld euro to krok w dobrym kierunku.

"Z dużym zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej funduszu odbudowy, która jest poświęcona wspieraniu regionów i sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, wzmocnieniu jednolitego rynku oraz budowaniu trwałego i pomyślnego ożywienia. Ważne jest, aby przywódcy europejscy szybko uzgodnili ambitny pakiet" - powiedziała prezes EBC.

"Przed pandemią Covid-19 istniała już rozbieżność w rozwoju gosp. między państwami członkowskimi. Istnieje ryzyko, że rozbieżności będą się utrzymywać, czego należy unikać. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy fundusz naprawczy” - dodała.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: