EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian i zapowiedział podwyżki w lipcu i we wrześniu

Gospodarka

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Jednocześnie EBC zapowiedział podwyżki stóp w lipcu i we wrześniu.

EBC
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Jednocześnie EBC zapowiedział podwyżki stóp w lipcu i we wrześniu.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

Czytaj także: EBC zapowiada stopniowe podwyżki stóp procentowych >>>

Rada Prezesów dokonała starannego przeglądu warunków, które - zgodnie z jej perspektywicznymi wytycznymi - powinny być spełnione przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC. W wyniku tej oceny Rada Prezesów uznała, że warunki te zostały spełnione, podano.

"W związku z tym, i zgodnie z sekwencją polityki Rady Prezesów, Rada Prezesów zamierza podnieść podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych na lipcowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. Tymczasem Rada Prezesów postanowiła pozostawić oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% i -0,50%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Prezes EBC: ryzyko związane ze wzrostem inflacji podwyższone >>>

"Wybiegając w przyszłość, Rada Prezesów spodziewa się, że we wrześniu ponownie podniesie podstawowe stopy procentowe EBC. Kalibracja tej podwyżki będzie zależeć od zaktualizowanych średniookresowych prognoz inflacyjnych. Jeśli średniookresowe prognozy inflacji utrzymają się lub pogorszą, na wrześniowym posiedzeniu będzie wskazana większa podwyżka" - czytamy dalej.

"Po wrześniu właściwe będzie trwałe podwyższanie stóp procentowych"

W oparciu o swoją obecną ocenę Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu właściwe będzie stopniowe, ale trwałe podwyższanie stóp procentowych.

"Zgodnie z zobowiązaniem Rady Prezesów do osiągnięcia średniookresowego celu 2%, tempo dostosowywania polityki pieniężnej przez Radę Prezesów będzie zależało od napływających danych i oceny kształtowania się inflacji w średnim okresie" - napisano także.

"Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i dbać o to, aby zapadalność operacji w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie utrudniała sprawnego przekazywania założeń polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie również regularnie oceniać, w jaki sposób celowe operacje kredytowe przyczyniają się do realizacji założeń polityki pieniężnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, specjalne warunki obowiązujące w ramach TLTRO III wygasną 23 czerwca 2022 r." - czytamy dalej.

EBC podniósł prognozę inflacji strefy euro, obniżył prognozę PKB

EBC podwyższył z kolei prognozę średniorocznej inflacji w strefie euro na ten rok do 6,8% z 5,1% oczekiwanych w marcu. Jednocześnie bank centralny obniżył prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro do 2,8% z 3,7% oczekiwanych w marcu, podał EBC.

"W nowych prognozach służb Komisji przewiduje się, że w 2022 r. roczna inflacja wyniesie 6,8%, a następnie spadnie do 3,5% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. - czyli będzie wyższa niż w projekcjach marcowych. Oznacza to, że inflacja zasadnicza na koniec horyzontu projekcji ma się znaleźć nieco powyżej celu Rady Prezesów. Przewiduje się, że inflacja z wyłączeniem energii i żywności wyniesie średnio 3,3% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 2,3% w 2024 r. - również powyżej prognoz marcowych" - czytamy w komunikacie.

W marcu oczekiwano średniorocznej inflacji na poziomach odpowiednio: 5,1% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. oraz 1,9% w 2024 r.

"Perspektywy te znajdują szerokie odzwierciedlenie w prognozach służb Eurosystemu, które przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 2,8% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. W porównaniu z prognozami marcowymi prognozy na lata 2022 i 2023 zostały znacznie obniżone, natomiast na rok 2024 zostały podwyższone" - czytamy dalej.

Marcowe prognozy zakładały wzrost PKB na poziomach odpowiednio: 3,7% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 1,6% w 2024 r.

Prezes EBC: ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest podwyższone

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest podwyższone - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

"Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest przede wszystkim podwyższone. Zagrożenia dla średnioterminowych perspektyw inflacji obejmują trwałe pogorszenie zdolności produkcyjnych naszej gospodarki, utrzymujące się wysokie ceny energii i żywności, wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu oraz wyższe niż oczekiwano podwyżki płac. Gdyby jednak popyt osłabł w średnim okresie, obniżyłoby to presję na wzrost cen" - powiedziała Lagarde.

"Ceny również wzrosły silniej z powodu nowych wąskich gardeł w dostawach oraz z powodu ożywienia popytu krajowego, zwłaszcza w sektorze usług, w miarę ponownego otwierania się naszej gospodarki. Podwyżki cen stają się coraz bardziej powszechne we wszystkich sektorach. W związku z tym miary inflacji bazowej nadal rosły" - dodała. 

W razie potrzeby użyjemy istniejących lub nowych narzędzi, by zapewnić równomierną transmisję decyzji w zakresie polityki monetarnej - powiedziała także prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

"W razie potrzeby użyjemy istniejących lub nowych narzędzi, by zapewnić równomierną transmisję decyzji w zakresie polityki monetarnej" - powiedziała Lagarde.

"Działamy, by zapewnić stabilność cen w strefie euro, dlatego decyzja EBC nie ma związku z nadganianiem banku centralnego USA i podjęliśmy kroki, które podaliśmy w komunikacie. (…) Musimy mieć też pewność, że transmisja polityki monetarnej jest równomierna w całej strefie euro i nie ma miejsca żadna fragmentacja rynku pod tym względem" - dodała.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: