EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian; podtrzymał zwiększone tempo programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro

Gospodarka

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w II kw. w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi nadal 1,85 bln euro.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększone tempo skupu aktywów w II kw. w ramach programu PEPP, którego wielkość wynosi nadal 1,85 bln euro.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc., oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - napisano w komunikacie.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian, prognoza dynamiki PKB strefy euro na 2021 rok w górę >>>

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i zwiększone tempo skupu aktywów w II kwartale.

"Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu prowadzić zakupy netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), na który przeznaczyła łączną pulę 1.850 mld euro, co najmniej do końca marca 2022 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii dobiegła końca. Ponieważ napływające informacje potwierdziły wspólną ocenę warunków finansowania i perspektyw inflacji, dokonaną na marcowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że w bieżącym kwartale zakupy w ramach programu PEPP nadal będą prowadzone w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach roku" - napisano.

"Jeżeli w horyzoncie czasowym zakupów netto w ramach programu PEPP uda się utrzymać korzystne warunki finansowania przy poziomie zakupów niższym od przewidzianej puli środków, nie trzeba będzie tej puli wykorzystywać w całości. Z drugiej strony będzie też możliwa jej rekalibracja, jeżeli okaże się to potrzebne do utrzymania korzystnych warunków finansowania, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoku spowodowanego pandemią na ścieżkę inflacji" - dodano.

EBC podtrzymał też politykę reinwestycji w ramach PEPP

"Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano w komunikacie.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP i udzielanie pożyczek w ramach TLTRO-III.

"Nadal będą prowadzone zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto aktywów w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy” – podano.

"Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) w dalszym ciągu jest dla banków atrakcyjnym źródłem finansowania, wspierającym akcję kredytową na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - dodano.

EBC podtrzymał zapewnienie, że może w razie konieczności po raz kolejny dostosować wszystkie narzędzia polityki monetarnej.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,13 proc. wobec dolara do 1,2050.

Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,25 proc.

Lagarde: wygaszanie programu PEPP byłoby przedwczesne

Wygaszanie programu PEPP byłoby przedwczesne i nie było dyskutowane na czwartkowym posiedzeniu EBC - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde. Dodała, że dane wskazują na powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu w II kw.

"Nie dyskutowaliśmy o żadnym wygaszaniu PEPP (nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii - przyp. re.), bo jest na to po prostu zbyt wcześnie. Odnośnie tempa skupu PEPP - nie jest to zależne od kwestii kalendarzowych, tylko od napływających danych. (...) Dokonujemy oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji i na bazie tych 2 elementów decydujemy o tempie skupu (PEPP - przyp. red." - powiedziała prezes EBC.

Lagarde podkreśliła, że EBC zwraca uwagę na miesięczne zakupy netto po zwiększeniu tempa skupu.

"Tygodniowe dane o skupie aktywów nie są najważniejsze. Dużo bardziej liczą się dane miesięczne - po tym można rozpoznać trend i tempo skupu. (...) Także patrzymy na zakupy netto" – powiedziała.

"Nie wiem co jest normalnym tempem skupu PEPP. W grudniu zdecydowaliśmy, że nie będziemy dłużej skupować na podstawie kryterium prostego wolumenu (skupu - przyp. red.) i zdecydowaliśmy się działać tak, by zachować sprzyjające warunki finansowania. (...) Nie ma żadnego normalnego tempa skupu" - dodała.

Prezes EBC poinformowała, że bank dokonuje oceny warunków finansowania, a także oceny perspektyw inflacyjnych i tego, jak te dwie zmienne oddziałują na siebie i na tej podstawie podejmuje decyzje o skali skupu w ramach PEPP.

Lagarde powiedziała, że głównym celem programu PEPP jest utrzymanie sprzyjających warunków finansowania. Prezes EBC podkreśliła, że faktycznie doszło do zwiększenia tempa zakupów, bank nie zatrzymał się tylko na deklaracji.

"Powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu w II kw."

Prezes EBC wskazywała, że dane wskazują na powrót strefy euro na ścieżkę wzrostu w II kw.

Napływające dane gospodarcze, ankiety i wskaźniki o wysokiej częstotliwości sugerują, że aktywność gospodarcza mogła ponownie spaść w pierwszym kwartale tego roku, ale wskazują też na powrót wzrostu w II kw.

"(…) Postęp w kampaniach szczepień, który powinien pozwolić na stopniowe złagodzenie restrykcji, powinien utorować drogę do zdecydowanego ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r. W perspektywie średniookresowej spodziewane jest ożywienie gospodarki strefy euro” – poinformowała Lagarde.

"Dane wskazują, że sektor produkcyjny nadal przeżywa ożywienie, wspierany przez solidny globalny popyt. Jednocześnie ograniczenia mobilności i interakcji społecznych w dalszym ciągu ogranicza aktywność w sektorze usług, chociaż pojawiają się oznaki poprawy. Środki polityki fiskalnej nadal wspierają gospodarstwa domowe i firmy, ale konsumenci zachowują ostrożność w obliczu pandemii i jej wpływu na zatrudnienie i zarobki. Pomimo słabszych bilansów przedsiębiorstw i podwyższonej niepewności co do perspektyw gospodarczych, inwestycje przedsiębiorstw wykazały odporność” – dodała.

"Krótkoterminowe perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro pozostają niepewne"

W ocenie Lagarde krótkoterminowe perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro pozostają niepewne.

"Podczas gdy ożywienie światowego popytu i znaczne bodźce fiskalne wspierają aktywność na świecie i w strefie euro, krótkoterminowe perspektywy gospodarcze pozostają zmącone niepewnością co do odrodzenia się pandemii i wolnego tempa rozpoczęcia kampanii szczepień. Utrzymujące się wysokie wskaźniki zakażenia Covid-19 i związane z tym rozszerzenie i zaostrzenie restrykcji, nadal ogranicza działalność gospodarczą w perspektywie krótkoterminowej” – powiedziała.

"Z jednej strony lepsze perspektywy globalnego popytu, wzmocnione przez znaczny bodziec fiskalny oraz postęp w kampaniach szczepień są zachęcające. Z drugiej strony trwająca pandemia, w tym rozprzestrzenianie się mutacji wirusa i jej konsekwencje dla warunków ekonomicznych i finansowych, nadal są źródłem ryzyka pogorszenia koniunktury” – dodała.

"Gospodarki strefy euro powrócą do poziomów rozwoju sprzed pandemii w II połowie 2022 r."

Według Lagarde gospodarki strefy euro powrócą do poziomów rozwoju sprzed pandemii w II połowie 2022 r.

Będą różnice i kraje, które będą musiały nadganiać, ale średnio powrót nastąpi w II połowie 2022 r.

– powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

Dodała, że EBC nie będzie podejmował decyzji w oparciu o postanowienia Fedu, ponieważ są zauważalne różnice w obecnym rozwoju sytuacji gospodarczej między USA a strefą euro.

Wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach

Lagarde powiedziała, że inflacja zasadnicza prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach.

"W nadchodzących miesiącach inflacja zasadnicza prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, ale w ciągu całego roku spodziewana jest pewna zmienność, odzwierciedlająca zmieniającą się dynamikę czynników specyficznych i przejściowych" – powiedziała prezes EBC.

"Warunki finansowania w strefie euro pozostały ostatnio zasadniczo stabilne po wzroście rentowności obligacji na początku roku, ale nadal istnieje ryzyko dla szerszych warunków finansowania. Presja na wzrost inflacji bazowej może być nieco podwyższona w tym roku, ze względu na krótkoterminowe ograniczenia podaży i ożywienie popytu krajowego” – dodała.

Lagarde dodała, że w rynkowe wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają na niskim poziomie.

Według prezes EBC, ambitna i skoordynowana odpowiedź fiskalna pozostaje kluczowa dla gospodarki eurolandu, a przedwczesne wycofanie wsparcia niesie ryzyko dla post-pandemicznego ożywienia.

Lagade wskazała ponadto na „kluczową rolę" Funduszu Odbudowy i szybką ratyfikację ustaw o zwiększeniu zasobów własnych UE przez krajowe parlamenty.

Przewodnicząca Rady Prezesów podkreśliła, że EBC uważnie obserwuje kwestie związane z kształtowaniem się kursu euro.

"Nie celujemy w jakikolwiek poziom kursu walutowego, ale monitorujemy uważnie kwestie kursowe, ponieważ może to mieć wpływ na ceny. Patrzymy na to uważnie" – powiedziała Lagarde.

Lagarde poinformowała, że EBC przedstawi wyniki przeglądu strategii jesienią 2021 r.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 10 czerwca.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: