EBC przybliża wizję rozszerzenia QE

Finanse i gospodarka

Sprecyzowaniem wielkości programu skupu aktywów oraz informacją o zleceniu prac nad nowymi środkami łagodzenia EBC przybliża perspektywę rozszerzenia QE i osłabia euro. Kurs EUR/USD żegna psychologiczny poziom 1,25 i zniżkuje na nowe dwuletnie dołki. Złoty nadal słaby. Kurs USD/PLN w silnym trendzie wzrostowym, EUR/PLN w konsolidacji i taka tendencja będzie się utrzymywać. Dziś w centrum uwagi dane z rynku pracy w USA.

Sprecyzowaniem wielkości programu skupu aktywów oraz informacją o zleceniu prac nad nowymi środkami łagodzenia EBC przybliża perspektywę rozszerzenia QE i osłabia euro. Kurs EUR/USD żegna psychologiczny poziom 1,25 i zniżkuje na nowe dwuletnie dołki. Złoty nadal słaby. Kurs USD/PLN w silnym trendzie wzrostowym, EUR/PLN w konsolidacji i taka tendencja będzie się utrzymywać. Dziś w centrum uwagi dane z rynku pracy w USA.

Listopadowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) nie przyniosło decyzji o rozszerzeniu działań łagodzących politykę pieniężną w strefie euro. EBC zapewnił jednak o gotowości zastosowania dodatkowych, niekonwencjonalnych środków w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. Poinformowano, że Bank zlecił opracowanie dodatkowych metod łagodzenia, by mogły zostać automatycznie wdrożone, gdy podjęta zostanie taka decyzja. M. Draghi przedstawił dwa warunki ewentualnego rozszerzenia działań w przyszłości. Pierwszy, to uznanie przez Radę Zarządzającą, że dotychczasowe środki są niewystarczające. Drugi, to pogorszenie oczekiwań inflacyjnych w regionie. Głównym przesłaniem ostatnich spotkań EBC jest, jak zaznaczył M. Draghi, iż Bank będzie łagodził politykę pieniężną poprzez zwiększenie bilansu (zakup aktywów) podobnie, jak to robią inne, duże banki centralne. EBC zamierza osiągnąć pułap wartości posiadanych instrumentów do poziomu z marca 2012 r. (ok. 3 bln EUR), tj. o ok. 1 bln EUR. Wskazanie, jaka będzie skala zakupów aktywów pojawiła się po raz pierwszy w komunikacie EBC. Jest to swego rodzaju osobiste zwycięstwo M. Draghiego, który forsował ścisłe określenie wielkości programu. Pod koniec października pojawiły się przecieki, że w gronie członków EBC doszło w tej kwestii do poważnych różnic zdań.

Rynek odebrał tę informację jako zwiększenie prawdopodobieństwa rozszerzenia programu QE o obligacje skarbowe. Za taką inwestorzy uznali również zapowiedź zlecenia prac nad dodatkowymi narzędziami łagodzenia. Brzmi to bowiem jak przygotowanie do rozszerzenia programu łagodzenia ilościowego o skup obligacji skarbowych (pełne QE). Wcześniej podobne stwierdzenie z ust prezesa EBC pojawiło się przed oficjalnym ogłoszeniem programu skupu instrumentów zabezpieczonych aktywami (asset-backed securities, ABS). W reakcji na wypowiedzi M. Draghiego z konferencji prasowej euro wyraźnie straciło na wartości w relacji do głównych walut. Kurs EUR/USD spadł na nowe dwuletnie dołki (1,24). EUR/PLN po raz pierwszy w tym tygodniu handlowany był poniżej 4,22.

Szanse na rozszerzenie QE po ostatnim posiedzeniu EBC rzeczywiście wzrosły. M. Draghi uważany jest za gorącego zwolennika włączenia do programu skupu, wzorem innych banków centralnych, obligacji skarbowych. Forsując ścisłe określenie długości trwania i wielkości programu Włoch potwierdził, że w pełni kontroluje kierowanie instytucją, a pogłoski o rozbieżnościach opinii - w założeniu utrudniające rozgrzeszenie QE - nie są tak istotne, jak można było zakładać. Wciąż jednak należy pamiętać, że kwestia skupu obligacji skarbowych to tylko ewentualność. Wymienione wyżej warunki wzmocnienia programu nie zostały spełnione. Choć taka perspektywa odczuwalnie się przybliżyła, nie ma pewności, że EBC rzeczywiście zdecyduje się wprowadzić to rozwiązanie.

Dziś kolejne ważne dla rynków wydarzenie początku każdego miesiąca - publikacja raportu z rynku pracy w USA. Spodziewane jest utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 5,9 proc. oraz solidny wzrost nowych miejsc pracy poza rolnictwem o 235 tys. Każdy wynik powyżej 250 tys. powinien zostać uznany za pozytywną niespodziankę i wzmocnić dolara. Odczyt poniżej 200 tys. plus ewentualny wzrost bezrobocia spowoduje powrót kursu EUR/USD bliżej poziomu 1,25. 

EURPLN: Złoty nieznacznie mocniejszy wobec słabego na świecie euro, nadal traci do dolara. Wycena polskiej waluty pozostaje, więc niska. Kontynuowanie trendu aprecjacji waluty USA będzie nieuchronnie prowadzić do utraty potencjału złotego. Wciąż nie widać czynników, które mogłyby wzmocnić rodzimą walutę w dłuższym okresie. Dziś i na początku przyszłego tygodnia kurs EUR/PLN utrzyma się w konsolidacji między 4,21 a 4,24.

EURUSD: Przybliżenie perspektywy rozszerzenia programu łagodzenia ilościowego EBC o obligacje wywołało przecenę wspólnej waluty. Kurs EUR/USD spadł na nowe dwuletnie dołki. W nocy euro handlowane było ok. 30 pipsów poniżej poziomu 1,24. Prognoza silniejszego odbicia kursu została oddalona. Nawet słaby raport z rynku pracy (publikacja o 14.30) nie spowoduje radykalnego odejścia od dolara. Amerykańska waluta pozostaje silnym trendzie wzrostowym.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: