EBC Rate=Fed Rate=0,25%

Komentarze ekspertów

EBC obniża stopy procentowe o 25 pb do 0,25% dla stawki refinansowej i zapowiada możliwe kolejne działania by dalej wspierać wzrost gospodarczy i akcję kredytową, obniżać bezrobocie i prowadzić inflację do celu. Euro/dolar reaguje silnym spadkiem notowań, obligacje silnym spadkiem rentowności.

EBC obniża stopy procentowe o 25 pb do 0,25% dla stawki refinansowej i zapowiada możliwe kolejne działania by dalej wspierać wzrost gospodarczy i akcję kredytową, obniżać bezrobocie i prowadzić inflację do celu. Euro/dolar reaguje silnym spadkiem notowań, obligacje silnym spadkiem rentowności.

W środę czekaliśmy na RPP, wczoraj na EBC. Wypatrując decyzji, a przede wszystkim konferencji prezesa M.Draghi-ego zarówno kurs EUR/USD jak i EUR/PLN stabilizowały się na poziomach z końca sesji dnia poprzedniego, lekko powyżej 1,35 USD i przy 4,17 PLN za euro.

EBC mocno zaskoczył obniżając o 25 pb stopę operacji refinansujących do 0,25%, a stopę kredytu w banku centralnym do 0,75%. Jednocześnie stawka depozytu w banku centralnym pozostała na poziomie 0,00%. Jak jednak wskazano podczas posiedzenia o stopie depozytowej również dyskutowano i bank technicznie gotowy jest sprowadzić ją poniżej zera. Czwartkowe zmiany obowiązywać będą od 13 listopada 2013 roku. Chociaż od dłuższego czasu spekulowano, że EBC wkrótce poluzuje politykę pieniężną, to oczekiwano raczej takiej decyzji najwcześniej na grudniowym posiedzeniu.

Podczas konferencji prasowej zostały omówione czynniki leżące u podstaw decyzji i podane szczegóły dot. perspektyw polityki monetarnej EBC.  Prezes M.Draghi podał, że polityka pozostanie akomodacyjna tak długo, jak to będzie potrzebne. Obecne poziomy stóp zostają utrzymane na teraźniejszym lub niższym poziomie przez dłuższy czas. EBC będzie przeprowadzał 3-miesięcznego operacje zasilające płynność do końca 2Q15. Rada EBC była zgodna, że trzeba działać. Ożywienie gospodarcze pozostaje bowiem najwyżej umiarkowane i wciąż zagrożone, a akcja kredytowa jest na niezadawalającym poziomie. Stopa bezrobocia osiąga rekordowe poziomy i przede wszystkim inflacja jest nieporządnie niska. Obniżka stóp ma pchnąć ceny w okolice 2,0% celu EBC i jednocześnie (choć taki scenariusz nie jest zakładany przez EBC) ograniczać prawdopodobieństwo nasilania się ewentualnych oczekiwań deflacyjnych. Różnice zadań w gronie rady dotyczyły jedynie tego kiedy i w jaki sposób działać bowiem jak po raz kolejny podkreślono bank ma szeroki wachlarz dostępnych instrumentów. Co więcej, prezes M.Draghi oświadczył, że bank centralny strefy euro może rozważyć kolejne kroki zaradcze w celu walki z presją spadkową cen oraz wsparcia wzrostu gospodarczego. Podczas posiedzenia grudniowego przedstawione zostanie więcej szczegółów projekcji wysokości długoterminowych stóp procentowych EBC. Niewykluczone, że na początku przyszłego roku bank zdecyduje się na wprowadzenie niestandardowego luzowania polityki pieniężnej w postaci ujemnej stopy depozytowej, ponownego uruchomienia długookresowej operacji refinansującej LTRO, a być może użycia jakiś instrumentów wsparcia rynku kredytowego.

W reakcji na zmiany w polityce EBC mocno w dół do 1,33 spadł kurs EUR/USD. Złoty zaś chwilowo umocnił się do 4,15 wobec euro, bowiem w świetle listopadowej decyzji RPP o utrzymaniu stopy referencyjnej na poziomie 2,50% teoretycznie do 2Q14 koszt pieniądza w NBP relatywnie "wzrósł". Lepsze od oczekiwanych dane dot. 3Q13 w USA jeszcze mocniej nasiliły wyprzedaż wspólnej waluty, co już spotkało się z silnym odreagowaniem na euro/złotym. W rezultacie kurs EUR/USD spadł do 1,33 - poziomu najniższego od połowy września br., zaś EUR/PLN powrócił w okolice 4,20. Wysoka dynamika PKB to kolejny w ostatnich dniach argument przemawiający za szybszym taperingiem niż przesunięte na marzec 2014 roku oczekiwania rynkowe. Obok danych nt. wzrostu gospodarczego opublikowane zostały inf. dot. cotygodniowej liczby nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych. Publikacja okazała się relatywnie dobra, choć zgodna z oczekiwaniami (336 tys. wobec szacunków na poziomie 335 tys.). Mocna przecena euro została powstrzymana po koniec handlu w Europie. Kurs EUR/USD powrócił w okolice 1,34-1,345.

W piątek w centrum uwagi inwestorów znajdą się przede wszystkim dane z rynku pracy w USA: raport non-farm payrolls i stopa bezrobocia za październik. Jeśli dane zaskoczą pozytywnie oczekiwania rynkowe co do rozpoczęcia taperingu mogą przesunąć się nie tylko na początek przyszłego roku, ale nawet na grudzień br. Analitycy oczekują 125 tys. nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem i 7,3% poziomu bezrobocia w październiku.

Joanna Bachert

Na rynku stopy procentowej głównym wydarzeniem czwartkowej sesji było posiedzenie EBC. Zaskakująca decyzja banku centralnego o obniżeniu stopy refinansowej o 25 pb do 0,25% doprowadziła do silnego spadku rentowności na rynku europejskim. Nieco tę skalę reakcji tonowała wyższa od oczekiwań publikacja danych nt. amerykańskiego PKB. W efekcie na polskim rynku stopy procentowej doszło do gwałtownego spadku kwotowań. Poza samą zmianą stóp procentowych, EBC zapowiedział również dalsze utrzymywanie wysokiej płynności systemu, a także niskich lub niższych stóp w długim okresie. Według EBC wyraźnie w dół przesunęły się perspektywy dla inflacji w strefie euro, co było jedną z podstaw decyzji. M Draghi nie wykluczał też przyszłego użycia innych instrumentów mających na celu wsparcie gospodarki Eurolandu.

Kolejnym wydarzeniem na rynku krajowym była aukcja obligacji skarbowych. W ofercie znalazły się papiery OK0116 i PS0718, a podaż ustalona została na 4-7 mld PLN. Inwestorzy zgłosili popyt na poziomie 14,67 mld PLN, a emisja wyniosła 7,96 mld PLN. Ministerstwo Finansów zaakceptowało rentowności odpowiednio na: 2,983% i 3,589%. Zarówno wartość popytu jak i emisji były wyższe od naszych oczekiwań. Zapewne istotny wpływ na wynik aukcji miał jeszcze napływ środków z wykupu DS1013 oraz wypłaty odsetek od obligacji, ale również środowa konferencja NBP. Po ogłoszeniu wyników aukcji rentowności lekko spadły.

Ostatecznie dzień zakończył się na poziomach dużo niższych niż w środę. Naszym zdaniem jednak silne wzrosty cen obligacji miały charakter krótkoterminowej korekty.

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: