EBC: stopy procentowe bez zmian, jest nowy program PELTRO dla banków

Gospodarka

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC ogłosił też nowy pandemiczny program pożyczkowy dla banków (PELTRO).

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC ogłosił też nowy pandemiczny program pożyczkowy dla banków (PELTRO).

#EBC ogłosił nowy pandemiczny program pożyczkowy dla banków #PELTRO #StopyProcentowe

"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc." - napisano.

"Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji i taka konwergencja znajdzie odzwierciedlenie w podstawowej dynamice inflacji" - dodano.

Nowy program pożyczek ma zapewnić płynności bankom

"Przeprowadzona zostanie nowa seria nieukierunkowanych pandemicznych awaryjnych długoterminowych operacji refinansujących (PELTRO) w celu wsparcia warunków płynnościowych w systemie finansowym strefy euro i przyczynienia się do zachowania płynnego funkcjonowania rynków pieniężnych poprzez zapewnienie skutecznego zabezpieczenia płynności" - napisano.

"PELTRO składają się z siedmiu dodatkowych operacji refinansujących rozpoczynających się w maju 2020 r. i zapadających w rozłożonej kolejności między lipcem a wrześniem 2021 r., zgodnie z czasem trwania środków łagodzących. Będą one przeprowadzane jako procedury przetargowe o stałej stopie procentowej z pełnym przydziałem, przy stopie procentowej, która jest o 25 punktów bazowych niższa niż średnia stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących obowiązująca w całym okresie trwania PELTRO" - dodano.

Czytaj także: NBP i inne banki centralne pomogą gospodarce >>>

EBC złagodził też warunki programu TLTRO-III

"Warunki dotyczące ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) zostały dodatkowo złagodzone. W szczególności Rada Prezesów postanowiła obniżyć oprocentowanie operacji TLTRO III w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. do 50 punktów bazowych poniżej średniej stopy procentowej głównych operacji refinansujących Eurosystemu w tym samym okresie" - napisano.

"Ponadto w przypadku kontrahentów, których kwalifikowane pożyczki netto osiągają próg wydajności kredytowej, stopa procentowa w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie teraz o 50 punktów bazowych niższa niż średnia stopa oprocentowania kredytu obowiązująca w tym samym okresie" - dodano.

EBC podał, że zamierza kontynuować awaryjny pandemiczny program skupu aktywów (PEPP) na poziomie 750 mld euro.

"Od końca marca dokonywane są zakupy w ramach nowego programu PEPP, którego łączna pula środków wynosi 750 miliardów euro. Zakupy dokonywane są w celu złagodzenia ogólnego nastawienia w polityce pieniężnej i przeciwdziałania poważnemu ryzyku dla polityki pieniężnej w ramach mechanizmu transmisji polityki i perspektyw wzrostu PKB dla strefy euro, zagrożonych pandemią koronawirusa. Z czasem zakupy te będą realizowane w elastyczny sposób, w różnych klasach aktywów i jurysdykcjach. Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP, dopóki nie uzna, że kryzys po pandemii koronawirusa dobiegła końca, ale w każdym razie do końca tego roku" - podano.

Czytaj także: EBC rusza do walki ze skutkami koronawirusa. Nowy program skupu aktywów o wartości 750 mld euro >>>

"Rada Prezesów jest w pełni przygotowana do zwiększenia wielkości programu PEPP i dostosowania jego składu tak długo, jak będzie to konieczne. EBC jest gotów odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić, że inflacja zmierza do osiągnięcia swojego celu w sposób trwały, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do symetrii" - dodano.

EBC podtrzymał, że zamierza kontynuować program QE do czasu aż postanowi podnieść stopy procentowe.

"Co więcej, zakupy netto w ramach programu zakupu aktywów (APP) będą kontynuowane co miesiąc w wysokości 20 miliardów euro, wraz z zakupami w ramach dodatkowej tymczasowej puli środków w wysokości 120 miliardów euro, do końca roku. Rada Prezesów nadal oczekuje, że comiesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą działać tak długo, jak to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ jej stóp procentowych. Zakupy mają zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - wskazano w oświadczeniu.

Rada Prezesów podtrzymała forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Reinwestycje spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach APP będą kontynuowane w całości przez dłuższy okres po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych przez Radę Prezesów EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo niezbędne do utrzymania korzystnych warunków płynności i wystarczającego dostosowania finansowego" - podano w komunikacie.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,2 proc. wobec dolara do 1,0868.

Rentowność 10-letnich bundów spada o 4 pb do -0,53 proc. 

Lagarde: EBC gotowy do rozszerzenia zakresu pandemicznego programu skupu aktywów w razie potrzeby

EBC gotowy do rozszerzenia zakresu pandemicznego programu skupu aktywów w razie potrzeby - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

"Jesteśmy zatem w pełni przygotowani do zwiększenia wielkości awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP) i dostosowania jego składu tak długo, jak to konieczne. W każdym razie Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić, że inflacja będzie zmierzać do celu w sposób trwały, zgodnie z jej zobowiązaniem EBC do symetrii" - powiedziała Lagarde.

"W szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Rada Prezesów jest w pełni zaangażowana w podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w ramach swojego mandatu, aby wspierać wszystkich obywateli strefy euro w tym niezwykle trudnym okresie" - dodała. 

PKB w strefie euro może się skurczyć o 12 proc. w 2020 r.

Gospodarka w strefie euro może się kurczyć nawet o 12 proc. w 2020 roku - powiedziała także Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Lagarde dodała, że w II kw. PKB w strefie euro może skurczyć się o 15 proc. kdk.

"Projekcje przygotowane przez EBC wskazują, że w 2020 r. wzrost PKB w strefie euro może spaść od 5 do 12 proc., w zależności od długości trwania restrykcji w życiu gospodarczym, podjętych wobec pandemii koronawirusa i powodzenia środków podjętych, by łagodzić gospodarcze skutki pandemii" - powiedziała Lagarde.

Prezes EBC wskazywała, że gospodarka strefy euro może skurczyć się o 15 proc. w II kw. 2020 r.

"Jeśli restrykcje zostaną zniesione, możemy zobaczyć odbicie działalności gospodarczej, jednakże jego wysokość i skala pozostaje wysoce niepewna" - oceniła Christine Lagarde.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: