EBC: stopy procentowe bez zmian, skup aktywów w umiarkowanie niższym tempie; co z inflacją?

Gospodarka

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

Europejski Bank Centralny
Fot. stock.adobe.com/Tobias Arhelger

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.

- napisano w komunikacie.

Europejski Bank Centralny podał, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

„Na podstawie wspólnej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji Rada Prezesów ocenia, że korzystne warunki finansowania można utrzymać przy umiarkowanie niższym tempie skupu aktywów w ramach programu PEPP niż w poprzednich dwóch kwartałach” – podano w komunikacie.

"Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca" - dodano.

EBC: inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie

EBC prognozuje, że inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie.

„Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji i trwale do końca horyzontu projekcji, i ocenia, że odnotowany postęp inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby odpowiadać stabilizacji inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – podano w komunikacie.

EBC podtrzymał elastyczny charakter oraz reinwestycje spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych w ramach PEPP.

Czytaj także: EBC: zmiana forward guidance dla stóp procentowych niekoniecznie oznacza „niżej na dłużej” >>>

"Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów elastycznie, zgodnie z warunkami rynkowymi i mając na celu niedopuszczenie do zaostrzenia warunków finansowania (…). Ponadto elastyczność zakupów w czasie w różnych klasach aktywów i między jurysdykcjami będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej" - napisano w oświadczeniu.

"Rada Prezesów będzie nadal reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie portfel PEPP będzie zarządzany w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w stanowisko w zakresie polityki pieniężnej" - dodano.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP

"Zakupy netto w ramach aplikacji będą kontynuowane w miesięcznym tempie 20 mld euro. Rada Prezesów nadal oczekuje, że miesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą trwać tak długo, jak jest to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego wpływu jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - napisano w komunikacie.

"Rada Prezesów zamierza również nadal reinwestować, w całości, spłaty kwoty głównej zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie konieczne utrzymanie korzystnych warunków płynnościowych i znacznej akomodacji monetarnej" - dodano.

EBC pozostawił też bez zmian warunki udzielania pożyczek w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

Odbicie gospodarcze w strefie euro uzasadnia rekalibrację skupu aktywów w ramach programu PEPP - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

"Uważamy, że gospodarka strefy euro znajduje się w fazie odbicia, co daje nam pewność do podjęcia decyzji o rekalibracji stymulacji monetarnej za pomocą programu skupu aktywów PEPP w ciągu najbliższych trzech miesięcy" - powiedziała Lagarde.

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r.

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 5% z 4,6% oczekiwanych w czerwcu br. oraz obniżył prognozę na 2022 rok odpowiednio do 4,6% z 4,7%, podała prezes EBC Christine Lagarde. Na 2023 r. EBC oczekuje 2,1% wzrostu PKB (bez zmian wobec czerwca).

Spodziewamy się silnego odbicia gospodarki w perspektywie średnioterminowej. Nasze nowe prognozy personalne przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 5% w 2021 roku, 4,6% w 2022 roku i 2,1% w 2023 roku.

"W porównaniu z naszymi czerwcowymi prognozami pracowniczymi, perspektywy poprawiły się dla roku 2021 i zasadniczo nie zmieniły się dla lat 2022 i 2023" - powiedziała Lagarde podczas konferencji prasowej.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro poziomie 2,2% w 2021 r. 1,7% w 2022 r. i 1,5% w 2023 r., podała Lagarde. W czerwcu oczekiwano odpowiednio: 1,9% w 2021 r., 1,5% w 2022 r. oraz 1,4% w 2023 r.

"Nowe prognozy służb przewidują roczną inflację na poziomie 2,2% w 2021 r., 1,7% w 2022 r. i 1,5% w 2023 r., co jest korektą w górę w porównaniu z poprzednimi prognozami z czerwca. Inflacja z wyłączeniem inflacji cen żywności i energii ma wynieść średnio 1,3% w 2021 r., 1,4% w 2022 r. i 1,5% w 2023 r., co również zostało skorygowane w górę w stosunku do projekcji czerwcowych" - powiedziała prezes EBC

"Uważamy, że zagrożenia dla perspektyw gospodarczych są zasadniczo zrównoważone. Aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i będą mniej oszczędzać niż obecnie się oczekuje. Szybsza poprawa sytuacji w związku z pandemią mogłaby również doprowadzić do silniejszej ekspansji niż obecnie przewidywana. Jeśli wąskie gardła w podaży utrzymają się dłużej i przełożą się na wyższy niż przewidywany wzrost płac, presja cenowa może być bardziej trwała. Jednocześnie perspektywy gospodarcze mogą się pogorszyć, jeśli pandemia się pogłębi, co może opóźnić dalsze ponowne otwarcie gospodarki, lub jeśli niedobory podaży okażą się bardziej trwałe niż się obecnie oczekuje i zahamują produkcję" - powiedziała także Lagarde.

Lagarde: odbicie gospodarcze uzasadnia rekalibrację skupu aktywów w ramach PEPP

Odbicie gospodarcze w strefie euro uzasadnia rekalibrację skupu aktywów w ramach programu PEPP - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej Christine Lagarde. Dodała, że w strefie euro odbicie jest znacznie zaawansowane.

"Uważamy, że gospodarka strefy euro znajduje się w fazie odbicia, co daje nam pewność do podjęcia decyzji o rekalibracji stymulacji monetarnej za pomocą programu skupu aktywów PEPP w ciągu najbliższych trzech miesięcy" - powiedziała Lagarde.

Prezes EBC poinformowała, że decyzja ws. rekalibracji stymulacji monetarnej w ramach programu skupu aktywów PEPP została podjęta jednogłośnie.

EBC podał w komunikacie po posiedzeniu, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej. Zakupy w ramach PEPP będą trwać co najmniej do końca marca 2022 r.

Lagarde dodała, że w EBC nie dyskutowano dotychczas, „co będzie potem”.

"Jeśli chodzi o program PEPP, to będziemy nad nim kompleksowo debatować na grudniowym posiedzeniu" - powiedziała prezes EBC.

"Gospodarka strefy euro wyraźnie się ożywia"

Przewodnicząca Rady Prezesów oceniła, że gospodarka strefy euro wyraźnie się ożywia.

"Odbicie gospodarki strefy euro jest coraz bardziej zaawansowane. Oczekuje się, że do końca roku produkcja przekroczy poziom sprzed pandemii. Ponad 70 proc. dorosłych Europejczyków jest w pełni zaszczepionych, gospodarka w dużej mierze ponownie się otworzyła, pozwalając konsumentom wydawać więcej, a firmom zwiększać produkcję" – powiedziała.

Gospodarka jest na dobrej drodze do silnego wzrostu w trzecim kwartale. Ożywienie opiera się na sukcesie kampanii szczepień w Europie, które umożliwiły ponowne otwarcie gospodarki.

Według Lagarde czynniki oddziałujące na wzrost cen powinny się równoważyć.

"W najbliższym czasie znaczny zastój w gospodarce powstrzyma presję inflacji zasadniczej. Silniejszy popyt i tymczasowa presja kosztowa w łańcuchu dostaw wywrą pewną presję na wzrost cen. Jednak słaby wzrost płac i aprecjacja euro w przeszłości oznaczają, że presja cenowa prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas stłumiona" - oceniła prezes EBC.

"Ożywienie wzrostu i inflacji nadal zależy od korzystnych warunków finansowania. Rynkowe stopy procentowe spadły od naszego ostatniego posiedzenia. Warunki finansowania większości firm i gospodarstw domowych pozostają na korzystnym poziomie" - dodała.

"Oczekuje się, że obecny wzrost inflacji będzie w dużej mierze przejściowy"

Podczas konferencji prasowej Lagarde powiedziała, że oczekuje się, że obecny wzrost inflacji będzie w dużej mierze przejściowy, a presja cenowa będzie narastać tylko stopniowo.

"Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji tej jesieni, ale spadku w przyszłym roku. Ten tymczasowy wzrost inflacji odzwierciedla głównie silny wzrost cen ropy naftowej od mniej więcej połowy ubiegłego roku, odwrócenie tymczasowej obniżki podatku VAT w Niemczech, opóźnioną sprzedaż w okresie letnim w 2020 r. oraz presję kosztową wynikającą z przejściowych niedoborów materiałów i sprzętu. W ciągu 2022 r. czynniki te powinny złagodzić lub wypaść z kalkulacji inflacji rok do roku. (...) Niewielka poprawa średnioterminowych perspektyw inflacji oraz obecny poziom warunków finansowania pozwalają na utrzymanie korzystnych warunków finansowania przy umiarkowanie niższym tempie skupu aktywów netto w ramach PEPP" - powiedziała prezes EBC.

"Wzrosła presja inflacji zasadniczej. W miarę dalszego ożywienia gospodarczego, wspieranego przez nasze środki polityki pieniężnej, spodziewamy się wzrostu inflacji bazowej w średnim okresie. Oczekuje się, że wzrost ten będzie tylko stopniowy, ponieważ powrót gospodarki do pełnej wydajności zajmie trochę czasu, a zatem oczekuje się, że płace wzrosną tylko umiarkowanie. Nadal rosną miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, ale pozostają one w pewnej odległości od naszego dwuprocentowego celu" - dodała.

Lagarde podkreśliła, że bilans czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegany jest jako ogólnie zrównoważony.

"Chociaż rosnąca odporność na koronawirusa oznacza, że skutki pandemii są teraz mniej dotkliwe, globalne rozprzestrzenianie się wariantu Delta może jeszcze opóźnić pełne ponowne otwarcie gospodarki. (...) Do pokonania przeszkód w gospodarce spowodowanych przez pandemię pozostaje jeszcze długa droga. Wciąż jest o ponad dwa miliony mniej zatrudnionych osób niż przed pandemią, zwłaszcza wśród osób młodszych i o niższych kwalifikacjach. Liczba pracowników objętych programami utrzymania pracy również pozostaje znaczna" - powiedziała Lagarde.

"Bilans czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegamy jako ogólnie zrównoważony. Aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i zaoszczędzą mniej niż obecnie oczekiwano. Szybsza poprawa sytuacji pandemicznej może również prowadzić do silniejszej ekspansji, niż obecnie się przewiduje. Jeśli wąskie gardła w dostawach będą trwać dłużej i przełożą się na wyższe niż oczekiwano podwyżki płac, presja cenowa może być bardziej trwała. Jednocześnie perspektywy gospodarcze mogą ulec pogorszeniu w przypadku silniejszego rozwoju pandemii, co może opóźnić dalsze ponowne otwarcie gospodarki lub gdy niedobory podaży okażą się trwalsze niż obecnie oczekiwano i wstrzymają produkcję" – dodała.

Według przewodniczącej Rady Prezesów EBC wąskie gardła w produkcji mogą oddziaływać również w pierwszej połowie 2022 r. Dodała, że wpływ niedoborów w produkcji na inflację ujawni się dopiero w przyszłości.

„Wraz ze zniesieniem ograniczeń sektor usług czerpie korzyści z powrotu do sklepów i restauracji oraz z ożywienia w podróżach i turystyce. Produkcja rozwija się bardzo dobrze, mimo że jest nadal wstrzymywana przez niedobory materiałów i sprzętu. Rozprzestrzenianie się wariantu Delta, jak dotąd, nie wymagało ponownego wprowadzenia restrykcji, ale może spowolnić ożywienie w handlu światowym i pełne otwarcie gospodarki” - powiedziała prezes EBC.

„Wydatki konsumenckie rosną, chociaż konsumenci pozostają dość ostrożni w świetle rozwoju pandemii. Rynek pracy również szybko się poprawia, co stwarza perspektywę wyższych dochodów i większych wydatków. Bezrobocie spada, a liczba osób korzystających z programów utrzymania pracy spadła o około 28 mln w stosunku do szczytu z zeszłego roku. Ożywienie popytu krajowego i globalnego dodatkowo zwiększa optymizm wśród firm, co sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw” - dodała.

Prezes EBC powiedziała, że podczas posiedzenia EBC nie dyskutowano nad przyszłością programu skupu aktywów PEPP.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 28 października.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: