EBC: stopy procentowe bez zmian, będzie dalsze luzowanie polityki monetarnej

Gospodarka

Rada Prezesów EBC utrzymała podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie. EBC utrzymał pulę programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro oraz zasygnalizował w grudniu możliwość dalszego poluzowania polityki monetarnej.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Rada Prezesów EBC utrzymała podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie. EBC utrzymał pulę programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro oraz zasygnalizował w grudniu możliwość dalszego poluzowania polityki monetarnej.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc.

"Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że to zbliżenie konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - napisano.

Czytaj także: EBC: banki wycofują się z kredytowania firm i gospodarstw domowych >>>

EBC podtrzymał parametry wszystkich programów skupu aktywów

EBC podtrzymał w czwartek parametry wszystkich programów skupu aktywów oraz forward guidance dla poszczególnych programów.

"Rada Prezesów będzie kontynuować skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), na który przeznaczyła łączną pulę 1.350 mld euro. Te zakupy przyczynią się do złagodzenia ogólnego nastawienia polityki pieniężnej i w ten sposób pomogą zrównoważyć spadkowe oddziaływanie pandemii na prognozowaną ścieżkę inflacji. Struktura skupu pod względem klas aktywów i jurysdykcji będzie na przestrzeni czasu nadal elastyczna. Pozwoli to Radzie Prezesów skutecznie neutralizować zagrożenia dla płynnej transmisji polityki pieniężnej" - napisano.

"Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP co najmniej do końca czerwca 2021 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii koronawirusa dobiegła końca. Rada Prezesów będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2022 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - dodano.

Zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro będą kontynuowane do końca roku.

"Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto aktywów w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy. Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - dodano.

Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie także w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące.

"W szczególności w ostatniej operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) zarejestrowano bardzo duży nabór, co jest korzystne dla akcji kredytowej banków na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - dodano.

"Nie ma wątpliwości, że EBC w grudniu poluzuje politykę"

Nie ma wątpliwości, że EBC w grudniu dokona dalszego luzowania polityki monetarnej - powiedziała w czwartek prezes EBC Christine Lagarde. Wskazała, że EBC przygląda się wszystkim instrumentom w ramach prac nad grudniowymi zmianami.

Nie ma wątpliwości (...), że okoliczności będą uzasadniać rekalibrację i implementację zrekalibrowanych instrumentów.

"Będziemy patrzeć na wszystkie instrumenty, na ich kombinacje, by uzyskać najlepsze rezultaty. (...) Nie będziemy stali bezczynnie, wykorzystamy wszystkie nasze instrumenty i elastyczność, którą dysponujemy. (...) Chcemy powiedzieć, że przyjrzymy się instrument po instrumencie (...), co będzie najlepszą odpowiedzą w obecnych okolicznościach i w obliczu wyzwań przed jakimi staniemy w świetle nowych projekcji" - dodała.

Lagarde poinformowała, że grupy robocze w EBC już pracują nad grudniową rekalibracją polityki monetarnej, a na październikowym posiedzeniu nie dyskutowano nad zmianą polityki.

Wskazała, że cała Rada Prezesów zgodziła się, że należy podjąć działania i zrekalibrować instrumenty na kolejnym posiedzeniu.

Po zapowiedziach Lagarde rynki przesunęły wycenę cięcia stóp proc. o 10 pb. przez EBC na czerwiec 2021 r. z września 2021 r. - wynika z danych Bloomberga.

Z kolei europejskie rynki akcji odrobiły w trakcie konferencji Lagarde nawet 1-proc. straty (Stoxx600) i wyszły nad kreskę.

Rentowność 10-letniegu bunda spada o 1 pb. do -0,64 proc.

Szefowa EBC wskazała w czwartek, że w razie potrzeby przyspieszy skup aktywów w ramach ratunkowego programu PEPP.

Podkreśliła, że program PEPP jest elastyczny pod kątem klas aktywów, które są przedmiotem zakupu, czasu dokonywania zakupów oraz jurysdykcji, z których pochodzą poszczególne klasy aktywów.

W komunikacie po czwartkowym posiedzeniu EBC poinformował, że w grudniu na podstawie zaktualizowanej projekcji dokona odpowiedniej rekalibracji swoich instrumentów, żeby zareagować na rozwój sytuacji i zapewnić utrzymanie korzystnych warunków finansowania dla wsparcia ożywienia gospodarki i przeciwdziałania spadkowemu oddziaływaniu pandemii na prognozowaną ścieżkę inflacji.

"W obecnej sytuacji, przy bilansie ryzyk wyraźnie przechylonym w dół, Rada Prezesów będzie uważnie oceniać napływające informacje, w tym dynamikę pandemii, szanse na udostępnienie szczepionek oraz kształtowanie się kursu walutowego. W grudniu kolejna runda projekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu pozwoli na nowo gruntownie ocenić perspektywy gospodarcze i bilans ryzyk" - wskazano w komunikacie.

Prezes EBC: nie widać w tej chwili żadnego ryzyka deflacyjnego

Według prezes EBC, nie widać w tej chwili żadnego ryzyka deflacyjnego. Jej zdaniem, choć inflacja w strefie euro pozostanie na ujemnych poziomach do początku 2021 r., to odbudowa popytu po pandemii będzie wywierać presję na wzrost cen.

Lagarde poinformowała, że na razie nie wiadomo, czy PKB strefy euro w IV kw. zanotuje spadek, ale napływające informacje sugerują, że ożywienie gospodarki strefy euro straci tempo szybciej niż oczekiwano.

Dodała, że bilans ryzyk dla gospodarki jest "wyraźnie" skierowane w dół.

Według szefowej EBC, ostatnie dane z gospodarki, w tym o wysokiej częstotliwości wskazują na "znaczne" spowolnienie aktywności w gospodarce eurolandu w w IV kw. 2020 r.

Widzimy wyraźne przeszkody dla wzrostu w krótkim terminie.

Dodała, że rozwój sytuacji gospodarczej jest nierówno rozłożony po sektorach, a w usługach spowalnia najwyraźniej z uwagi na obostrzenia epidemiczne.

Lagarde zaapelowała do rządów krajów strefy euro o kierunkowe, ambitne i skoordynowane wsparcie fiskalne.

Rada Prezesów EBC utrzymała na październikowym posiedzeniu podstawowe stopy proc. na niezmienionym poziomie: depozytowa nadal wynosi -0,50 proc., a refinansowa 0,0 proc. - podano w komunikacie.

EBC utrzymał pulę programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro, zakupy netto w ramach programu APP w kwocie 20 mld euro miesięcznie oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli APP w wys. 120 mld euro do końca roku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: