EBC: stopy procentowe i program skupu aktywów PEPP bez zmian

Gospodarka

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5% #EBC #StopyProcentowe

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: EBC: perspektywy rozwoju gospodarczego nadal obarczone dużą niepewnością >>>

Rada postanowiła także, żeby kontynuować zakupy w ramach programu nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) z pulą w wysokości 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP ma trwać co najmniej do końca czerwca 2021 r. albo do czasu, w którym uzna, że pandemia się zakończyła.

Kontynuacja programu APP

Także zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bank centralny podał, że do końca roku będzie kontynuował zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro.

Czytaj także: EBC pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian >>>

"Rada Prezesów zamierza kontynuować reinwestowanie w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

EBC zrewidował prognozę dynamiki PKB w eurolandzie

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -8 proc., na 2021 r. w dół do 5 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC pozostawił bez zmian prognozy inflacji na 2020 r. na 0,3 proc., na 2021 r. podwyższył do 1 proc., a w 2022 r. pozostawił bez zmian na 1,3 proc.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z:wrzesień'20  |czerwiec'20  
prognozy na:202020212022|202020212022
Realny PKB-853,2|-8,75,23,3
Inflacja HICP0,311,3|0,30,81,3

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,2 proc. w VIII w ujęciu rdr, po wzroście w VII o 0,4 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Analitycy szacowali +0,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w VIII o 0,4 proc., po wzroście w VII o 1,2 proc. Tu szacowano +0,8 proc.

Lagarde: EBC będzie ostrożnie oceniać wpływ kursu euro na inflację

Rada Prezesów EBC będzie ostrożnie analizować wpływ zmian kursu europejskiej waluty na perspektywy inflacyjne – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

„W obecnym otoczeniu podwyższonej niepewności, Rada Prezesów EBC będzie ostrożnie oceniać napływające dane i informacje, wliczając w to zmiany kursu walutowego, w odniesieniu do jego implikacji dla perspektyw inflacyjnych w średnim okresie” – powiedziała Lagarde.

"Rada Prezesów dyskutowała nad aprecjacją kursu euro, ale jak wiadomo, naszym celem nie jest wpływ na kurs walutowy, tylko stabilność cen. Z racji tego, że aprecjacja euro ma negatywny wpływ na ceny, w związku z tym musimy ostrożnie monitorować tę kwestię" - dodała. 

"Wykorzystanie pełnej wielkości programu PEPP bardzo prawdopodobne"

Jest bardzo prawdopodobne, że EBC wykorzysta w pełni program skupu aktywów PEPP w wysokości 1,35 bln euro - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

„Zdecydowaliśmy, by podtrzymać akomodacyjne nastawienie w polityce monetarnej. W obecnych okolicznościach jest bardzo prawdopodobne, że pełna wielkość programu PEPP zostanie wykorzystana” - powiedziała Lagarde. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: