EBC sygnalizuje obniżkę stóp procentowych

Komentarze ekspertów

Dziś brak danych, które mogłyby ruszyć rynkiem.

Europejski Bank Centralny nie obniżył stóp procentowych, ale wyraźnie zasygnalizował, że umocnienie euro widoczne w ostatnich miesiącach oraz bardzo niska inflacja są postrzegane jako zjawiska wymagające reakcji. De facto EBC zapowiedział obniżenie stóp procentowych w czerwcu – prawdopodobnie tylko jakiś niespodziewany wzrost inflacji mógłby taką decyzję powstrzymać. Draghi stwierdził bowiem, że wczorajsze posiedzenie należy traktować jako wstęp do dyskusji w przyszłym miesiącu, kiedy pojawią się nowe prognozy inflacyjne, oraz że Rada Gubernatorów nie ma zamiaru bezczynnie patrzeć na niską inflację. Na rynku zaczęły się pojawiać prognozy, że bank może obniżyć stopę referencyjną o 10 pkt bazowych lub że obniży zarówno stopę referencyjną jak i stopę depozytową (ta druga spadnie wtedy poniżej zera). Kurs euro zareagował spadkiem. Potwierdziła się teza, którą stawiałem w tym miejscu kilka razy, że polityka EBC nie będzie sprzyjała trendowi wzrostowemu euro w stosunku do dolara. Choć jednocześnie warto pamiętać, że jedna obniżka stóp będzie miała raczej znaczenie symboliczne – do utworzenia trwałego trendu spadkowego na eurodolarze potrzebny byłby skup aktywów przez EBC lub ostrzejsze sygnały ze strony amerykańskiego Fed.

140509.daily.01.400x 

Podsumowanie: EBC sygnalizuje obniżkę stóp w czerwcu.

Polska

Wizja luźniejszej polityki pieniężnej EBC wywiera duży wpływ na oczekiwania dotyczące sytuacji na polskim rynku. Globalni inwestorzy przyjmują, że nasz bank centralny nie będzie mógł zachowywać się w sposób fundamentalnie odmienny od zachowań EBC – nie będzie mógł podnosić stóp procentowych dużo szybciej, nawet jeżeli nasza gospodarka będzie rosła coraz szybciej. Dlatego masowo kupują polskie obligacje. Czy rzeczywiście? Jest w tym logika. Jeżeli polska gospodarka będzie rosła szybko, a jednocześnie EBC będzie bardzo długo trzymał niskie stopy, wówczas nawet niewielkie podwyżki stóp przez NBP mogą przez umocnienie złotego powstrzymywać presję inflacyjną. Obecnie rynek wycenia zaledwie dwie podwyżki stóp w Polsce po 25 pkt proc. w ciągu dwóch lat – jedną na wiosnę 2015 i jedną na przełomie 2015/16 r. Wydaje mi się jednak, że nawet biorąc pod uwagę łagodniejsze działania NBP, polskie obligacje już są drogie. Inaczej zaś w przypadku złotego – ten ma jeszcze pole duże do umocnienia.

140509.daily.02.400x

Podsumowanie: Jeżeli niskie stopy EBC mają wywrzeć presję na stopy NBP, to złoty będzie musiał się umocnić.

Rynek

Brak obniżki stóp przez EBC chwilowo umocnił euro wobec dolara i złotego (bardziej wobec dolara, co spowodowało spadek ceny dolara w Polsce do poniżej 3 zł), ale ruch ten gwałtownie został odwrócony przez sugestię obniżki stóp za miesiąc. W skali dnia euro dość wyraźnie osłabiło się zarówno wobec złotego jak i dolara. Złoty zyskał na wycenie rosnącego spreadu w krótkookresowych stopach procentowych między Polską i strefą euro. Bardzo wyraźnie umocniły się też polskie obligacje, z rentownościami papierów dziesięcioletnich spadającymi do najniższych poziomów od lata ubiegłego roku. Spadły również stawki fra i irs. W piątek rano ruch nie był jednak kontynuowany, jakby rynek zaczął się zastanawiać, czy jedna mała obniżka stóp przez EBC może być katalizatorem nowych trendów. W perspektywie średniookresowej (kilku miesięcy) ta decyzja powinna mimo wszystko sprzyjać umocnieniu złotego, natomiast w przypadku obligacji pole do umocnienia wydaje mi się bardziej ograniczone. 

 140509.daily.03.400x

Podsumowanie: EBC umocnił złotego i polskie obligacje.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
FM Bank PBP S.A.

Udostępnij artykuł: