EBC ustanowił dla NBP linię swapową do 10 mld euro do 15 stycznia 2023 r.

Z rynku

Europejski Bank Centralny ustanowił dla Narodowego Banku Polskiego linię swapową do 10 mld euro do 15 stycznia 2023 r. - poinformowały EBC oraz NBP w komunikatach. EBC przedłużył również linie transakcji repo dla niektórych państw europejskich spoza strefy euro.

Siedziba Narodowego Banku Polski
Fot. stock.adobe.com/msnobody

Europejski Bank Centralny ustanowił dla Narodowego Banku Polskiego linię swapową do 10 mld euro do 15 stycznia 2023 r. - poinformowały EBC oraz NBP w komunikatach. EBC przedłużył również linie transakcji repo dla niektórych państw europejskich spoza strefy euro.

"Europejski Bank Centralny (EBC) i Narodowy Bank Polski uzgodniły utworzenie zapobiegawczej linii swapowej, aby zapewnić instytucjom finansowym w Polsce płynność w euro" - napisano.

Czytaj także: Swap NBP dla Narodowego Banku Ukrainy do 1 mld USD >>>

"Linia swapowa pomiędzy NBP a EBC daje możliwość polskiemu bankowi centralnemu pozyskanie dodatkowych płynnych środków w euro (do wartości 10 mld EUR) z EBC, w zamian za złote, na okres do 3 miesięcy. Linia swapowa będzie obowiązywać do 15 stycznia 2023 roku, o ile nie zostanie ona przedłużona" - wskazano natomiast w komunikacie NBP.

Linia ma zabezpieczać ewentualne potrzeby płynnościowe wynikające z wojny w Ukrainie

Z komunikatów banków wynika, że linia ma zabezpieczać ewentualne potrzeby płynnościowe wynikające z niepewności spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę i ryzyka jej roznoszenia się w regionie.

EBC poinformował również, że w związku z prośbami banków centralnych, zdecydował o przedłużeniu tymczasowych linii transakcji repo do 15 stycznia 2023 r. dla Węgier, Albanii, Republiki Płn. Macedonii oraz Republiki San Marino.

"Te dwustronne linie zostały ustanowione w 2020 r. w celu zapewnienia płynności w euro instytucjom finansowym tych państw przez banki centralne. Linie miały zabezpieczać możliwe potrzeby płynnościowe w związku z pandemią Covid-19 i pierwotnie miały wygasnąć w marcu 2022 r." - napisano w komunikacie.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: