EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2019 r.

Gospodarka

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach #EBC #StopyProcentowe

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy  czytamy w komunikacie.

Program skupu aktywów

W dniu 1 listopada wznowiono zakupy netto, na kwotę 20 mld euro miesięcznie, w ramach wprowadzonego przez Radę programu skupu aktywów (APP), podano także.

Czytaj także: Fed: stopy procentowe bez zmian >>>

„Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy. Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

EBC obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r.

EBC podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na 2019 rok do 1,2% z 1,1% oczekiwanych we wrześniu br., obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r. do 1,1% z 1,2% i jednocześnie podtrzymał prognozę 1,4% wzrostu na 2021 rok. EBC prognozuje na tym poziomie (1,4%) także wzrost w 2022 roku, poinformowała prezes EBC Christine Lagarde.

„W porównaniu do projekcji wrześniowej, prognoza wzrostu PKB została lekko zrewidowana w dół na 2020 rok. Ryzyka prognozy dla strefy euro dotyczą czynników geopolitycznych – związanych z rosnącym protekcjonizmem i wrażliwością rynków wschodzących – pozostają skierowane ‚ku dołowi’, choć są już mniej wyraziste” – powiedziała Lagarde.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,2% w 2019 r. (bez zmian wobec projekcji z września), 1,1% w 2020 r. (wobec 1% we wrześniu) i 1,4% w 2021 r. (wobec 1,5% we wrześniu) oraz 1,6% w 2022 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: