EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2019 r.

Gospodarka

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach #EBC #StopyProcentowe

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian."Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy  czytamy w komunikacie.

Program skupu aktywów

W dniu 1 listopada wznowiono zakupy netto, na kwotę 20 mld euro miesięcznie, w ramach wprowadzonego przez Radę programu skupu aktywów (APP), podano także.Czytaj także: Fed: stopy procentowe bez zmian >>>

"Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy. Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować - w całości - spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - czytamy dalej.Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

EBC obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r.

EBC podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na 2019 rok do 1,2% z 1,1% oczekiwanych we wrześniu br., obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r. do 1,1% z 1,2% i jednocześnie podtrzymał prognozę 1,4% wzrostu na 2021 rok. EBC prognozuje na tym poziomie (1,4%) także wzrost w 2022 roku, poinformowała prezes EBC Christine Lagarde."W porównaniu do projekcji wrześniowej, prognoza wzrostu PKB została lekko zrewidowana w dół na 2020 rok. Ryzyka prognozy dla strefy euro dotyczą czynników geopolitycznych - związanych z rosnącym protekcjonizmem i wrażliwością rynków wschodzących - pozostają skierowane 'ku dołowi', choć są już mniej wyraziste" - powiedziała Lagarde.EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,2% w 2019 r. (bez zmian wobec projekcji z września), 1,1% w 2020 r. (wobec 1% we wrześniu) i 1,4% w 2021 r. (wobec 1,5% we wrześniu) oraz 1,6% w 2022 roku.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: