EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian i obniżył prognozę gospodarczą dla strefy euro

Gospodarka

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

#EBC utrzymał #StopyProcentowe na dotychczasowych poziomach

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian, jest nowy program PELTRO dla banków >>>

Rada postanowiła także, że kwota na program nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) zostanie powiększona o 600 mld euro do łącznie 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP zostanie wydłużony co najmniej do końca czerwca 2021 r.

Ponadto spłaty kapitału po okresie zapadalności papierów wartościowych kupowanych w ramach PEPP będą reinwestowane do końca 2022 r.

Program skupu aktywów

Do końca roku będą ponadto kontynuowane zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro, podano także w komunikacie.

„Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane – w całości – jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

EBC obniżył prognozę dla strefy euro do 8,7% spadku PKB w 2020 roku

EBC obniżył również w środę prognozę dotyczącą gospodarki strefy euro na 2020 rok do spadku PKB – w scenariuszu bazowym – o 8,7% wobec 0,8% wzrostu oczekiwanego w marcu br., oraz na 2021 r. odpowiednio do 5,2% wzrostu wobec 1,3% wzrostu oczekiwanego wcześniej i na 2022 rok – do 3,3% wzrostu z oczekiwanych wcześniej 1,4% wzrostu, podała prezes EBC Christine Lagarde.

Bank centralny przygotował także dwa dodatkowe scenariusze odnośnie ścieżki PKB, dodała prezes.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro – w scenariuszu bazowym – na poziomie 0,3% w 2020 r. (wobec 1,1% oczekiwanych w marcu), 0,8% w 2021 r. (wobec odpowiednio 1,4%) i 1,3% w 2022 r. (wobec odpowiednio 1,6%), podała Lagarde podczas wideokonferencji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: