EBC wprowadza kolejne „zielone” instrumenty w polityce pieniężnej Eurosystemu

ESG

Europejski Bank Centralny wprowadza kolejne komponenty w polityce pieniężnej Eurosystemu uwzględniające kwestie klimatyczne. Nowe propozycje są częścią planu działania na rzecz klimatu EBC, ogłoszonego w lipcu 2021 r.

EBC
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei

Europejski Bank Centralny wprowadza kolejne komponenty w polityce pieniężnej Eurosystemu uwzględniające kwestie klimatyczne. Nowe propozycje są częścią planu działania na rzecz klimatu EBC, ogłoszonego w lipcu 2021 r.

"Działania mają na celu: zmniejszenie ryzyka finansowego dla bilansu Eurosystemu związanego ze zmianami klimatu, zachęcenie do większej transparentności, wspieranie zielonej transformacji w gospodarce" - napisano w komunikacie EBC.

EBC chce stopniowo dekarbonizować portfel posiadanych obligacji korporacyjnych, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.

W tym celu Eurosystem będzie zmieniać strukturę portfela w stronę emitentów lepiej wypełniających cele klimatyczne poprzez reinwestycje znacznej ilości zapadających w kolejnych latach obligacji.

"Lepsze wypełnianie norm klimatycznych będzie mierzone w oparciu o niższe emisje gazów cieplarnianych, bardziej ambitne cele redukcji śladu węglowego oraz lepszą politykę informacyjną względem kwestii klimatycznych" - napisano.

Zmiany zaczną obowiązywać od października 2022 r.

Zmiany zaczną obowiązywać od października 2022 r. i wkrótce przed tą datą zostaną przedstawione dalsze informacje w tym obszarze. Od I kw. 2023 r. EBC zacznie publikować szczegóły "zielonego" rebalancingu portfela obligacji korporacyjnych.

Przed końcem 2024 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad przyjmowania przez EBC aktywów w formie zabezpieczenia.

"Eurosystem ograniczy udział aktywów emitowanych przez podmioty z wysokim śladem węglowym, które mogą być przedstawiane pod zastaw przez przez indywidualnych kontrahentów pożyczających środki od Eurosystemu. (...) Na początek Eurosystem będzie stosował limity tylko w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy spoza sektora finansowego" - napisano.

Nowymi regulacjami mogą zostać objęte również inne klasy aktywów, a o zmianach EBC będzie informował ze stosownym wyprzedzeniem.

Z kolei już od bieżącego roku Eurosystem może zdecydować o zmianie wysokości haircut'ów dla obligacji korporacyjnych przyjmowanych pod zastaw, w zależności od oceny ich ryzyka klimatycznego.

Dodatkowo, od 2026 r. Eurosystem będzie akceptował wyłącznie aktywa i należności kredytowe od firm i dłużników, którzy przestrzegają unijnej dyrektywy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

EBC będzie dalej rozszerzał zakres instrumentów służących ocenie ryzyka o czynniki związane z kwestiami klimatycznymi.

Wszystkie nowe instrumenty będą regularnie monitorowane, w tym pod kątem ich spójności z celami polityki pieniężnej.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: