EBC z zadowoleniem przyjmuje postulat NBP o ustawowym obowiązku akceptacji gotówki

Gospodarka

Europejski Bank Centralny z dużym zadowoleniem przyjmuje propozycje Narodowego Banku Polskiego, by na poziomie ustawy zagwarantować obowiązek akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - poinformował EBC w opinii do propozycji NBP.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Europejski Bank Centralny z dużym zadowoleniem przyjmuje propozycje Narodowego Banku Polskiego, by na poziomie ustawy zagwarantować obowiązek akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - poinformował EBC w opinii do propozycji NBP.

EBC z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekt ustawy zasadniczo wzmacnia prawo obywateli do dokonywania płatności gotówką, zwłaszcza w przypadku placówek handlowych, w których obecny jest personel, zachowując tym samym rolę gotówki jako powszechnie akceptowanego środka płatniczego.

"EBC pragnie jednocześnie podkreślić, że mogą zaistnieć sytuacje, np. w dziedzinie usług transportu publicznego lub innych usług publicznych, w których obywatele powinni mieć możliwość dokonywania płatności gotówką, nawet jeśli za usługę płaci się automatycznie" - napisano.

"EBC rozumie, że obecnie – na przykład w przypadku transportu publicznego – alternatywy dla płatności bezgotówkowych, takie jak zlokalizowanie w pobliżu możliwości zakupu biletu inne niż automat bezgotówkowy, oferowane są w dostatecznym standardzie. EBC z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie w projekcie ustawy przepisu gwarantującego, że akceptant przyjmujący gotówkę nie może naliczać z tego tytułu żadnych płatności dodatkowych a zobowiązanie pieniężne ma być rozliczone banknotami i monetami będącymi prawnym środkiem płatniczym według wartości nominalnej" - dodano.

Wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce

Ponadto EBC uważa, że przewidziane w projekcie ustawy wyjątki od ogólnej zasady zobowiązującej akceptantów (dostawców dóbr lub usług) do przyjmowania płatności w banknotach i monetach emitowanych przez NBP są jasno określone, nie są nadmierne i są ogólnie proporcjonalne w świetle ogólnej oceny sytuacji.

W kwietniu NBP w opinii do projektu noweli ustawy o usługach płatniczych wnioskował do Ministra Finansów, by w zapisach noweli uwzględnić przepisy zapewniające generalną ochronę konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką.

Czytaj także: Będzie ustawowy obowiązek akceptowania płatności gotówką?

Według proponowanych przez NBP regulacji, odbiorca płatności nie mógłby nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

NBP przewiduje wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce: w działalności prowadzonej w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy oraz w przypadku innego unormowania przedmiotowej kwestii w odrębnych przepisach.

Projekt ustawy wciąż znajduje się na etapie konsultacji. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: