EBI: 132 mln euro pożyczki dla Pekao Leasing na finansowanie małych i średnich firm

Firma / Z rynku

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Pekao Leasing pożyczki w wysokości 132 mln euro na finansowanie MSP, spółek o średniej kapitalizacji i podmiotów sektora publicznego, zabezpieczonej gwarancją Banku Pekao, podały EBI i Bank Pekao we wspólnym komunikacie.

Logo Pekao Leasing
Logo Pekao Leasing Źródło: Materiały prasowe

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Pekao Leasing pożyczki w wysokości 132 mln euro na finansowanie MSP, spółek o średniej kapitalizacji i podmiotów sektora publicznego, zabezpieczonej gwarancją Banku Pekao, podały EBI i Bank Pekao we wspólnym komunikacie.

To ósma umowa kredytowa podpisana przez EBI i Pekao Leasing, spółkę leasingową z grupy kapitałowej Banku Pekao. Umowa dotyczyła pożyczki w wysokości 132 mln euro przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających do 3 tys. pracowników i podmiotów sektora publicznego w Polsce. Zabezpieczeniem finansowania i warunkiem jego uruchomienia jest umowa gwarancji pomiędzy EBI a Bankiem Pekao, podano.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki o średniej kapitalizacji oraz sektor publiczny to podmioty najbardziej dotknięte przez pandemię COVID-19. Dlatego bardzo ważne jest, by poszerzać ofertę finansowania w tych segmentach.

"Cieszy nas, że za pośrednictwem tak doświadczonego partnera, jakim jest Bank Pekao S.A., będziemy mogli wspierać te sektory. Równie istotne jest to, że 40% finansowania zostanie przeznaczone na takie cele jak działania na rzecz klimatu, wspieranie równości płci i rozwijanie przedsiębiorczości kobiet" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Na co przeznaczyć można oferowane finansowanie?

Finansowanie oferowane przez Pekao Leasing we współpracy z EBI może być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt pojedynczego przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI sięgnąć może do 100% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do kwoty 12,5 mln euro, wskazano także.

"Dla Grupy Banku Pekao ważna jest ta wieloletnia współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gdyż umożliwia finansowanie leasingiem inwestycji przeznaczonych na rozwój czy modernizację firm. Dlatego cieszy nas fakt, że dzięki nowej umowie między Pekao Leasing i EBI, wspartej gwarancją naszego banku, po raz kolejny zaoferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom korzystne warunki finansowania. Dla osób prowadzących biznesy to ogromne wsparcie, ale także sygnał, że o nich pamiętamy i tworzymy produkty przez nich oczekiwane. Co ważne, istotnym elementem podpisanej umowy jest przeznaczenie znaczącej części środków na finansowanie poprawy efektywności energetycznej. Doskonale wpisuje się to w strategię ESG realizowaną przez Grupę Pekao" - podsumował prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Czytaj także: Pekao Leasing z nowym kredytem od BGK na finansowanie MŚP >>>

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach - infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: