EBI: lukę inwestycyjną dostrzega 23 proc. firm w Polsce. Średnia w UE to 16 proc.

Firma

Mężczyzna naciskający przycisk "inwestycje"
Fot. stock.adobe.com/NicoElNino

Około jednej czwartek polskich firm (23%) dostrzega, że inwestowała zbyt mało w ciągu ostatnich trzech lat, co przewyższa odsetek firm postrzegających tak swoją aktywność inwestycyjną w Unii Europejskiej, który wynosi 16%, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) nt. inwestycji i ich finansowania w Polsce.

Podstawowe bariery inwestycyjne postrzegane przez polskie firmy to ograniczenia w dostępności do wykwalifikowanej kadry i niepewność co do przyszłości #inwestycje #firmy #EBI

“W Polsce dostrzegana luka inwestycyjna jest relatywnie wysoka. Około jedna czwarta ankietowanych firm (23%) raportuje, że inwestowała zbyt mało w ciągu ostatnich trzech lat, co jest powyżej średniej w Unii Europejskiej (16%). Udział firm dostrzegających istniejącą lukę inwestycyjną pozostał na wysoce zbliżonym poziomie w stosunku do badania EIBIS 2017” – czytamy w raporcie.

Odsetek firm postrzegający, że ich inwestycje znalazły się na właściwym poziomie wyniósł 79% w przypadku sektora infrastrukturalnego i 63% w przypadku firm sektora usług – 63%.

Polskie firmy raportują, że pozostają w tyle za średnią UE w zakresie proporcji nowoczesnych środków produkcji – 29% w Polsce wobec 44% w UE.

Podstawowe dwie bariery inwestycyjne

Podstawowe dwie bariery inwestycyjne postrzegane przez polskie firmy w procesie inwestycyjnym to ograniczenia w dostępności do wykwalifikowanej kadry – 88% i niepewność co do przyszłości – 84% – wobec odpowiednio 77% i 69% średniej unijnej.

Wskazano, że nie nastąpiła znacząca zmiana w powyższej opinii firm polskich co do dziewięciu, przeważających potencjalnych barier inwestycyjnych wobec ankiety z 2017 roku.

Bariera braku dostępności wykwalifikowanych pracowników jest domeną firm budowlanych – 98% wskazań.

Polskie firmy częściej korzystają z wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

Badanie wykazało, że polskie firmy korzystają, częściej niż wskazuje na to średnia unijna, z wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Tego typu finansowanie obejmuje 73% wszystkich inwestycji w Polsce względem średnio 62% inwestycji w UE. Dotyczy to większości firm w Polsce, niezależnie od ich wielkości i sektora.

“Zdecydowana większość inwestycji polskich firm przeprowadzona została na terenie kraju, a 6% inwestowało za granicą w ostatnim roku finansowym. Oznacza to brak zmian względem ankiety EIBIS 2017 i pozostaje sporo poniżej średniej UE, która wynosi 12%. Podobnie jak ankieta EIBIS 2017, zagraniczne inwestycje były dokonywane powszechniej przez duże firmy niż MSP – odpowiednio 9% wobec 2%” – czytamy w raporcie.

Ankieta Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dot. Polski na temat “Inwestycje i Finansowanie inwestycji w 2018 roku EIBIS” została przeprowadzona za pomocą telefonicznych wywiadów z 473 firmami w Polsce pomiędzy kwietniem a lipcem 2018 roku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: