EBI: Polacy są sceptyczni i 41% uważa, że zmiana klimatu jest nieodwracalna

Czysty zysk / Multimedia / Nie tylko finanse

Wyniki ankiety EBI dotyczącej klimatu pokazują, jak Polacy postrzegają zmianę klimatu i jej skutki. Zdaniem 41% ankietowanych proces ten ma charakter nieodwracalny, a jego najbardziej niepokojącym przejawem jest „zanieczyszczenie powietrza”. Ponadto w Polsce wyraźnie zarysowuje się już problem migracji środowiskowej, gdyż 40% osób w wieku 15–29 lat rozważa przeniesienie się w przyszłości do innego kraju.

Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska
Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska Fot. EBI

Wyniki ankiety EBI dotyczącej klimatu pokazują, jak Polacy postrzegają zmianę klimatu i jej skutki. Zdaniem 41% ankietowanych proces ten ma charakter nieodwracalny, a jego najbardziej niepokojącym przejawem jest „zanieczyszczenie powietrza”. Ponadto w Polsce wyraźnie zarysowuje się już problem migracji środowiskowej, gdyż 40% osób w wieku 15–29 lat rozważa przeniesienie się w przyszłości do innego kraju.

#EmmaNavarro: Polacy są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i jej wpływem na ich codzienne życie oraz przyszłość #ZmianyKlimatu #ZagrożenieKlimatyczne #SkutkiZmianKlimatu @EIB

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprezentował pierwsze wyniki II edycji ankiety dotyczącej klimatu, która została przeprowadzona we współpracy z firmą BVA zajmującą się badaniami opinii publicznej i konsultingiem.Celem ankiety jest zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Pierwsza część wyników dotyczy tego, jak obywatele postrzegają powyższe zjawisko i jego wpływ na swoje życie.

Problem klimatu − drugi po problemie opieki zdrowotnej

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety potwierdzają, że wśród Polaków panuje powszechna obawa związana ze zmianą klimatu – aż 86% respondentów zauważa wpływ tego zjawiska na swoje życie codzienne, a ponad połowa (51%) zalicza „zmianę klimatu” do najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje polskie społeczeństwo.Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta była podnoszona znacznie rzadziej niż „problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych”, które są największym zmartwieniem dla 74% ankietowanych.Dziesięć największych wyzwań, przed jakimi stają Polacy:
  • 74% – problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych
  • 51% – zmiana klimatu
  • 44% – niestabilna sytuacja polityczna
  • 26% – kryzys finansowy
  • 23% – migracja na dużą skalę
  • 19% – bezrobocie
  • 18% – spadek siły nabywczej
  • 9% – cyberataki
  • 7% – terroryzm
  • 5% – inne
„Zmiana klimatu” jest zaliczana do największych wyzwań także w innych częściach świata, chociaż w różnym stopniu: aż 73% Chińczyków uważa, że zjawisko to jest największym problemem, przed jakim stoi tamtejsze społeczeństwo.Opinię tę podziela znacznie mniej Europejczyków (47%) i Amerykanów (39%), dla których „zmiana klimatu” plasuje się na drugim miejscu po „problemach z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych”.

Co ciekawe, w kwestii oceny wpływu zmiany klimatu na życie mieszkańców wyraźnie zarysowuje się podział geograficzny między południem i wschodem Europy a jej częścią północną.Obywatele państw basenu Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej – takich jak Włochy i Rumunia – częściej uznają ten wpływ za istotny (94% w przypadku Włoch i 96% w przypadku Rumunii) niż mieszkańcy Danii (63%) czy Szwecji (66%).

Polacy to sceptycy „klimatyczni”

Pomimo dużej świadomości skutków zmiany klimatu Polacy należą do największych w Europie sceptyków, jeśli chodzi o możliwość przeciwdziałania temu zjawisku. Aż 41% ankietowanych uważa, że ma ono charakter nieodwracalny, co jest wynikiem o 8 punktów procentowych wyższym od średniej europejskiej.Sytuację częściej uznają za niepokojącą przedstawiciele młodszego pokolenia. O nieodwracalności zmiany klimatu jest przekonanych 45% respondentów w wieku 15–29 lat, podczas gdy wśród osób w przedziale wiekowym 30–64 lat odsetek ten wynosi 41%, a wśród osób mających 65 lub więcej lat – zaledwie 33%.Niezależnie od powyższego 75% Polaków uważa, że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie, przy czym w tej kwestii występuje spore zróżnicowanie w zależności od płci. W możliwość przeciwdziałania zmianie klimatu częściej wierzą kobiety – o skuteczności swoich wysiłków jest przekonanych 83% Polek i tylko 67% Polaków. 

Obawiamy i uchodźców klimatycznych, i emigracji

Jeśli chodzi o skutki zmiany klimatu, 48% Polaków wyraża zaniepokojenie problemem zanieczyszczenia powietrza. Na kolejnych pozycjach znalazły się topnienie lodowców (42%) oraz wzrost temperatur (39%).Ponadto w Polsce wyraźnie dostrzegalny jest problem migracji środowiskowej – 80% obywateli spodziewa się przepływu uchodźców klimatycznych, którzy będą opuszczać swoje kraje w obawie przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Jednocześnie Polacy – a zwłaszcza przedstawiciele młodego pokolenia – uważają, że zmiana klimatu może zmusić ich samych do migracji: 40% respondentów w wieku 15–29 lat przewiduje konieczność przeniesienia się w przyszłości do innego kraju.Emma Navarro (wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska) podsumowała wnioski z ankiety EBI dotyczącej klimatu.− Polacy są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i jej wpływem na ich codzienne życie oraz przyszłość. W związku z tym żywią oni obawy, jeśli chodzi o możliwość zażegnania kryzysu klimatycznego. Znalazło to odzwierciedlenie w ankiecie EBI, która jest niezwykle istotnym narzędziem pozwalającym poznać zdanie obywateli w kwestii zmiany klimatu oraz ich oczekiwania wobec decydentów z sektorów publicznego i prywatnego. Jako bank wspierający realizację unijnej polityki klimatycznej, EBI jest jedną z największych na świecie wielostronnych instytucji finansujących działania związane z klimatem, konsekwentnie rozszerzającą swoje zaangażowanie w tej dziedzinie. Dlatego tak ważne jest dla nas wsłuchiwanie się w opinie obywateli i reagowanie na ich obawy oraz dbanie o to, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie – podkreśliła Emma Navarro. 
Źródło: EBI
Udostępnij artykuł: