EBI: polski rynek bankowy odbija się od dna, oczekiwany dalszy wzrost popytu na kredyty

Gospodarka / Z rynku

Wraz ze stopniowym ustępowaniem pandemii COVID-19, polski rynek bankowy odbija się od dna, a warunki podażowe odpowiadają rosnącemu popytowi na kredyty. W nadchodzącym półroczu banki oczekują poprawy warunków podażowych i zmniejszenia poziomu kredytów zagrożonych, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wśród banków z regionu CESEE.

siedziba EBI, budynek i tablica info
Fot. stock.aobe.com / EdNurg

Wraz ze stopniowym ustępowaniem pandemii COVID-19, polski rynek bankowy odbija się od dna, a warunki podażowe odpowiadają rosnącemu popytowi na kredyty. W nadchodzącym półroczu banki oczekują poprawy warunków podażowych i zmniejszenia poziomu kredytów zagrożonych, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wśród banków z regionu CESEE.

Polskie banki oceniają, że warunki podażowe uległy poprawie, a popyt na kredyty wyraźnie wzrósł od wiosny 2021 r.

Po ponad 12 miesiącach od wybuchu epidemii COVID-19, warunki podaży kredytów w Polsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uległy umiarkowanej poprawie.

"W perspektywie najbliższych sześciu miesięcy spodziewana jest dalsza nieznaczna poprawa" - czytamy w jesiennej edycji ankiety "Lending Survey", przygotowanej przez EBI.

Popyt na kredyty w Polsce odbił się od dna

Podobnie jak w regionie CESEE (tj. w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej), popyt na kredyty w Polsce odbił się od dna. Ożywienie popytu na kredyty było znacznie lepsze od oczekiwań samych banków wiosną 2021 r., w drugiej fazie pandemii.

"Popyt na kredyty wzrósł częściowo w wielu segmentach kredytowych, a szczególnie silny był w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Odbicie w Polsce przekroczyło lub dorównało średnim wartościom dla krajów CESEE w ujęciu ogólnym" - czytamy dalej.

"Patrząc w przyszłość, banki spodziewają się częściowego ożywienia popytu na kredyty w ciągu najbliższych sześciu miesięcy we wszystkich obszarach działalności" - czytamy również.

Czytaj także: Giełdowe banki z 3,2 mld zł zysku nettow III kwartale, powyżej oczekiwań >>>

Po stronie kredytów dla gospodarstw domowych, zaufanie konsumentów i perspektywy na rynku mieszkaniowym wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zwiększając tym samym popyt na kredyty hipoteczne (zasadniczo podobnie jak w większości krajów CESEE), podał EBI.

Popyt na kredyty inne niż mieszkaniowe spadnie w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Jednak, w ocenie banków, popyt na kredyty inne niż mieszkaniowe spadnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrósł popyt na kredyt ze strony dużych przedsiębiorstw, natomiast popyt ze strony MSP pozostawał w stagnacji.

"Kredyty dla korporacji pozostały na niezmienionym poziomie. W przyszłości banki spodziewają się wzrostu popytu na kapitał obrotowy" - czytamy dalej.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 58 proc. rdr, do 9,39 mld zł na koniec września; 23 banki wykazały łącznie 1,1 mld zł straty >>>

Polskie banki oczekują, że ogólna podaż kredytów ulegnie nieznacznej poprawie w następnych 6 miesiącach.

"Banki oczekują, że warunki podaży kredytów pozostaną niezmienione w ciągu najbliższych sześciu miesięcy z wyjątkiem segmentu kredytów długoterminowych, gdzie prognozowany jest spadek" - czytamy w materiale.

Banki przewidują poprawę wskaźników NPL

Jak wynika z ankiety EBI, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wskaźniki NPL w sektorze bankowym w Polsce spadł w segmencie przedsiębiorstw, ale pozostał na niezmienionym poziomie w segmencie detalicznym.

"Banki przewidują poprawę wskaźników NPL w segmencie korporacyjnym i detalicznych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy" - czytamy dalej.

Jak zaznaczono, portfele kredytowe polskich banków są w mniejszym stopniu pod wpływem moratoriów kredytowych w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W portfelach kredytowych polskich banków 20-30% niespłaconych kredytów dla klientów indywidualnych i mniej niż 10% dla klientów korporacyjnych było objętych moratoriami.

Ogólny dostęp do finansowania uległ pewnej poprawie

Jak wskazano, ogólny dostęp do finansowania uległ pewnej poprawie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przy czym lepszy dostęp odnotowano w segmencie finansowania wewnątrzgrupowego, detalicznego i korporacyjnego.

"Finansowanie z banku centralnego straciło na znaczeniu, podczas gdy finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych pozostało na niezmienionym poziomie" - zaznaczono.

A ankiety EBI wynika, że pomimo silnych skutków pandemii, popyt na kredyty w regionie CESEE odbił się, a warunki podaży finansowania zaczęły się powoli łagodzić. Popyt na kredyty jest silny wśród gospodarstw domowych, ożywia się również w segmencie inwestycji firm w środki trwałe. Warunki podaży kredytów są łagodzone, ale głównie dla gospodarstw domowych, a nie dla przedsiębiorstw, przy czym warunki nadal są wymagające, w szczególności dla mniejszych firm.

"Łączne zapotrzebowanie na produkty kredytowe (konsumenckie i firmowe) w ciągu najbliższych 6 miesięcy może obniżyć się o około 10% - jednak w sektorze MSP i sektorze korporacyjnym trend jest rosnący. W MSP zapotrzebowanie na kredyty może wzrosnąć o kilka procent a korporacje deklarują wzrost nawet o kilkanaście procent. To pozytywny trend i EBI będzie z determinacją wspierał oba segmenty" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Ok. 60% badanych grup bankowych zamierza utrzymać swoją działalność

Według ankiety, około 60% badanych grup bankowych zamierza utrzymać swoją działalność w CESEE, a 40% zamierza ją rozszerzyć.

"Ale pozostaje pewna niepewność i ryzyko pogorszenia sytuacji. Dostęp do finansowania bankowego nie jest jeszcze ułatwiony dla firm. Również grupy bankowe spodziewają się zahamowania pozytywnych zmian w zakresie kredytów zagrożonych. Środki regulacyjne i polityczne będą musiały nadal zapewniać wsparcie, w szczególności w celu przyspieszenia bardzo potrzebnych inwestycji w działania na rzecz klimatu i cyfryzację" - powiedział szef działu scenariuszy makroekonomicznych Luca Gattini.

Ankieta "Lending Survey" dotyczy 15 międzynarodowych grup bankowych i 85 lokalnych spółek zależnych lub niezależnych banków lokalnych, które razem stanowią ponad 50% aktywów bankowych w większości krajów CESEE (Central, Eastern and South-Eastern Europe). Kraje objęte badaniem: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina.

Ankieta została opracowana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w kontekście Inicjatywy Wiedeńskiej 2.0 i jest zarządzana przez EBI.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: