Stopa inwestycji firm w Polsce na jednym z najniższych poziomów w UE

Firma

Stopa inwestycji sektora prywatnego w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (UE), ocenił wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Vazil Hudák. Z badań EBI wynika, że w tym roku więcej firm polskich zamierza inwestować w porównaniu do zeszłego roku.

Wykres obrazujący spadek
Fot. Pixabay.com

Stopa inwestycji sektora prywatnego w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (UE), ocenił wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Vazil Hudák. Z badań EBI wynika, że w tym roku więcej firm polskich zamierza inwestować w porównaniu do zeszłego roku.

#EBI: w tym roku więcej firm polskich zamierza inwestować w porównaniu do zeszłego roku #inwestycje #firmy

"Mimo wyraźnie wysokiego wzrostu aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw, stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w UE. Inwestycje w wartości niematerialne są szczególnie niskie, nawet w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE, które są w trakcie nadrabiania zaległości. EBI jest gotowy na podjęcie działań i zapewnienie koniecznego finansowania, dzięki któremu Polska będzie mogła zmienić swój model wzrostu dzięki inwestycjom wysokiej jakości oraz kontynuować pomyślną konwergencję gospodarczą z UE" - powiedział Hudák podczas konferencji prasowej dotyczącej raportu Grupy EBI o inwestycjach i finansowaniu inwestycyjnym (EIBIS), cytowany w komunikacie.

Głównym priorytetem przedsiębiorstw są inwestycje odtworzeniowe

Raport wykazał, że głównym priorytetem przedsiębiorstw są inwestycje odtworzeniowe - w sprzęt i maszyny - 47% całości inwestycji. Inwestycje w wartości niematerialne są nadal niższe w Polsce niż w reszcie Europy. Wydatki na badania i rozwój wzrosły z 5% do 8% od zeszłego roku.

Utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu gospodarczego wymaga zmiany modelu wzrostu."Dynamiczny wzrost w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat szedł w parze z bardzo niskimi inwestycjami, a w kapitale zakładowym utrzymują się znaczące luki. Aby utrzymać obecną dynamikę rozwoju gospodarczego, Polska musi zmienić swój model wzrostu. Wymaga to koncentracji na produktywności oraz dokonania solidnych inwestycji prywatnych i publicznych w podstawy gospodarki opartej na wiedzy. Strona finansująca musi okazywać równoległe wsparcie, w czym istotną rolę mogą odegrać instrumenty finansowe UE" - powiedziała dyrektor wydziału kwestii ekonomicznych w EBI Debora Revoltella, cytowana w komunikacie.Prawie jedna czwarta polskich firm (24%) uważa, że ich nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat były niewystarczające. Wynik ten jest wyższy niż średnia w UE (15%), wynika z badania.

Dwie najważniejsze bariery inwestycyjne

Raport wykazał, że dwie najważniejsze bariery inwestycyjne to niedobór wykwalifikowanej siły roboczej (89%) oraz ogólną niepewność co do przyszłości (87%). Oba te zjawiska występują w Polsce częściej, niż wynika to ze średniej w UE."Na poziomie samorządów terytorialnych w ciągu ostatnich pięciu lat niemal 60% gmin w Polsce odnotowało wzrost działalności inwestycyjnej na podlegających im obszarach, a tylko 9% z nich odnotowało w tym zakresie spadek. Jednakże 38% polskich gmin uważa, że działalność inwestycyjna na ich obszarze jest niewystarczająca. Do głównych ograniczeń w dokonywaniu inwestycji infrastrukturalnych przez polskie gminy należy długi czas oczekiwania na uzyskanie potrzebnych zgód. Kolejną przeszkodą jest utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, który w Polsce występuje częściej niż w UE. Gminy wykorzystują do finansowania infrastruktury głównie własne zasoby oraz środki pochodzące z programów UE" - podano także.

W tym roku więcej firm polskich zamierza inwestować

W tym roku więcej firm polskich zamierza inwestować w porównaniu do zeszłego roku (bilans netto wyniósł 15% wobec 4%), podkreśliło także EBI.Badanie dotyczące Polski zostało przeprowadzone na bazie wywiadów telefonicznych z 476 firmami w Polsce pomiędzy kwietniem i sierpniem 2017 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: