EBI: w Polsce głębszy spadek popytu na kredyty niż w innych krajach Europy Centralnej

Gospodarka

W Polsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy popyt na kredyty zmalał bardziej niż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej i oczekuje się dalszego osłabienia, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wśród banków z regionu CESEE. Jednocześnie wszystkie ankietowane banki spodziewają się pogorszenia wskaźników kredytów zagrożonych (NPL).

siedziba EBI, budynek i tablica info
Fot. stock.aobe.com / EdNurg

W Polsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy popyt na kredyty zmalał bardziej niż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej i oczekuje się dalszego osłabienia, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wśród banków z regionu CESEE. Jednocześnie wszystkie ankietowane banki spodziewają się pogorszenia wskaźników kredytów zagrożonych (NPL).

Banki-matki działające w Polsce potwierdzają swoje zaangażowanie na polskim rynku i planują utrzymać działalność regionalną na dotychczasowym poziomie, ponieważ uważają swoją pozycję rynkową za optymalną, podkreślił też EBI.

"Po odbiciu w 2021 r., w ciągu ostatnich 6 miesięcy popyt na kredyty w Polsce ponownie stracił impet i spowolnił ze względu na zaostrzone z powodu wyższej inflacji warunki finansowe i wybuch wojny na Ukrainie. W ostatnim półroczu popyt na kredyty na polskim rynku spadł, pogłębiając dystans do trendów popytowych w pozostałej części regionu." - czytamy w raporcie Bank Lending Survey. Spring 2022.

"Spowolnienie popytu było większe od prognoz banków powstałych jesienią 2021 roku po drugiej fazie epidemii COVID-19. Polskie banki nie spodziewają się poprawy popytu na kredyty w kolejnym kwartale i przewidują, że pozostanie on poniżej pozostałych krajów regionu" - napisano w raporcie.

Ograniczenia kapitałowe polskich banków

Popyt na kredyty w ostatnim półroczu zmniejszył się we wszystkich segmentach kredytowych. W przeciwieństwie do wzrostu średniej regionalnej silnie obniżył się popyt na kredyty mieszkaniowe. Podczas gdy zapotrzebowanie małych firm na kredyty wzrosło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, popyt na kredyty ze strony dużych firm nie wykazuje tendencji wzrostowej, wskazano.

"Zdaniem polskich banków na zaostrzenie warunków podażowych wpłynęły w szczególności ograniczenia kapitałowe lokalnych banków, sytuacja na rynku krajowym oraz regulacje unijne. W najbliższym półroczu polskie banki oczekują zaostrzenia warunków ze względu na czynniki krajowe, a przede wszystkim brak zmian w czynnikach międzynarodowych" - czytamy dalej.

Będzie więcej NPL

Poprawiła się jakość kredytów, a wskaźniki kredytów zagrożonych spadły we wszystkich bankach w Polsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Poprawa ta była silniejsza w segmencie detalicznym niż w segmencie korporacyjnym i była powyżej średniej regionalnej, podano także.

"Oczekuje się jednak, że jakość kredytów nie utrzyma się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co będzie miało wpływ zarówno na klientów korporacyjnych, jak i segment detaliczny" - napisano w raporcie.

W ocenie ankietowanych banków całkowity dostęp polskich banków do finansowania poprawił się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

"Lepsze warunki finansowania odnotowano w segmentach finansowania wewnątrzgrupowego, międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), detalicznych i korporacyjnych. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy oczekuje się, że warunki finansowania pozostaną na tym samym poziomie, wspierane przez wciąż pozytywne finansowanie depozytów detalicznych i korporacyjnych" - czytamy w materiale.

Ankieta została przeprowadzona w marcu 2022 r. i dostarcza pierwsze informacje na temat wpływu wojny na rynek kredytów bankowych w regionie, podkreślił EBI.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: