EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Z rynku

Budynek BGŻ BNP PARIBAS

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju staje się akcjonariuszem Banku #BGŻBNPParibas #EBOR

“Zaangażowanie EBOR-u ma miejsce w kontekście zakończenia akwizycji przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., którą ogłoszono w kwietniu 2018 r. Transakcja ta stanowi jednocześnie wsparcie dla planu większościowego właściciela BNP Paribas w zakresie utrzymania i stopniowego zwiększania free floatu akcji BGŻ BNP Paribas na GPW, zgodnie z zobowiązaniem BNP Paribas wobec Komisji Nadzoru Finansowego” – czytamy w komunikacie.

EBOR uzgodnił także z BNP Paribas, że nie sprzeda akcji BGŻ BGŻ BNP Paribas do 6 stycznia 2019 r., podano także.

W końcu października Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) – tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL.

Bank BGŻ BNP Paribas przejmuje podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska

10 kwietnia 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas SA zawarł z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA umowę w sprawie nabycia przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe udzielone przez RBPL, innych ekspozycji kredytowych, jak również wszelkich stosunków prawnych pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji, zarządzanymi do listopada 2017 r. przez FinCrea TFI S.A.) w drodze podziału RBPL przez wydzielenie działalności podstawowej.

Czytaj także: Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska >>>

Raiffeisen Bank Polska S.A. – działający pod nazwą Raiffeisen Polbank – został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: