ECB utrzymuje stopy procentowe

Komentarze ekspertów

Zgodnie z przewidywaniami inwestorów, podczas wczorajszej konferencji prasowej, Mario Draghi poinformował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 0.25%.

Bardziej stanowczo niż zwykle zapewnił jednak o pełnej gotowości ECB do podjęcia dodatkowych działań w przypadku „nieuzasadnionego zacieśnienia warunków na krótkoterminowym rynku pieniężnym” lub “pogorszenia średnioterminowych perspektyw inflacji”.

Główne założenia polityki monetarnej podtrzymał również BoE. Ekonomiści spodziewają się, że niskie stopy procentowe w Wielkiej Brytanii zostaną zmienione dopiero w połowie 2015 roku, kiedy bezrobocie spadnie do poziomu 7%. Będzie to jednak wymagało wcześniejszego zmodyfikowania tzw. forward guidance.

Podczas dzisiejszej sesji w Europie zostaną opublikowane dane o dynamice produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii (prognoza 0.3% m/m i 3% r/r). Poznamy również finalne PKB strefy euro w III kwartale (prognoza 0.1% k/k). Popołudniu, zza Oceanu napłyną natomiast comiesięczne informacje z amerykańskiego rynku pracy. Dzień zakończą przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej –  Jeffrey’a Lacker’a, szefa Fed z Richmond oraz James’a Bullard’a, szefa Fed z St. Louis.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: