EDS 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

Europejski Doradca Samorządowy

Europejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2012)Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY! Analiza rynku PPP w Polsce - Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności. Za wcześnie na podsumowania (?) - Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.

Europejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2012)Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY! Analiza rynku PPP w Polsce - Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności. Za wcześnie na podsumowania (?) - Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.

Udostępnij artykuł: