EDS 2015

Europejski Doradca Samorządowy

Europejski Doradca Samorządowy 2015:Co zmienić w samorządach? Dwugłos Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa Strategia i zarządzanie JST - Potrzeba zmian: Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy polityczne Polski. Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji: Kompleksowe podejście do problemów rozwoju lokalnego powinno zawierać nie tylko strategię rozwoju inwestycji, ale również podejmowanie działań, które będą mogły przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów występujących na danym terenie.Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS

Europejski Doradca Samorządowy 2015:Co zmienić w samorządach? Dwugłos Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa Strategia i zarządzanie JST - Potrzeba zmian: Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy polityczne Polski. Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji: Kompleksowe podejście do problemów rozwoju lokalnego powinno zawierać nie tylko strategię rozwoju inwestycji, ale również podejmowanie działań, które będą mogły przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów występujących na danym terenie.Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS

Udostępnij artykuł: