EDS raport: Rewitalizacja: dobre praktyki z lat 2007–2013 na przykładzie gminy i miasta Chęciny oraz wyzwania na przyszłość w ramach polityki spójności Unii Europejskiej 2014–2020

EDS 2015

Rewitalizacja to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące m.in. przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze w celu wyprowadzenia go z kryzysu, poprawy warunków życia lokalnej społeczności, przywrócenia ładu przestrzennego i ożywienia gospodarczego. Celem rewitalizacji jest odwrócenie niekorzystnych tendencji na obszarach problemowych.

Anna Kucharczyk

Działania rewitalizacyjne były jednym z priorytetów programowania dystrybucji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), opracowanych w celu realizacji w Polsce w latach 2007-2013 polityki spójności Unii Europejskiej.

eds.2015.foto.008.150xAnna Kucharczyk

Politolog, specjalista ds. funduszy europejskich. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Niepublicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kielcach i Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2004-2006 pracownik Instytucji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

0